Μπορούμε να φέρουμε πανεπιστημιακές λειτουργίες στο Ωραιόκαστρο;

*Του Θεόδωρου Α. Κουτρούκη

Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προωθεί ταχύτατα τη συγχώνευση των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ της χώρας δημιουργώντας νέα ισχυρότερα ιδρύματα.

Στο νομό μας, κορυφαία εξέλιξη θα είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση των λειτουργιών του Διεθνούς Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ένα ίδρυμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να απορροφήσει τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΥΠΕΠΘ, το Κέντρο Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ενώ Κόμβοι Διοίκησης θα υπάρχουν σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις. Στο ΔΙΠΑΕ θα λειτουργήσουν Σχολές και Τμήματα του Ινστιτούτου Διεθνών (ξενόγλωσσων) Προγραμμάτων Σπουδών (Κόμβος Θεσσαλονίκης) αλλά και οι Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών & Τεχνολογίας, Οικονομίας-Διοίκησης & Νομικών Επιστημών, Οικονομικών & Επιχειρηματικών Σπουδών, Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών της Διοίκησης και Γεωτεχνικών Επιστημών.

Εκτός από τα υφιστάμενα τμήματα, που θα ενταχθούν στις παραπάνω σχολές, θα δημιουργηθούν και νέα πανεπιστημιακά τμήματα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αλλά και Διετή Προγράμματα Κατάρτισης. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθούν τρεις πρόσθετες οριζόντιες δομές: α) Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ανάπτυξης (ΚΕΕΑ) β) Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών και γ) Το Ερευνητικό Κέντρο. Προβλέπονται επίσης η ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών, η διατύπωση σχεδίου διακυβέρνησης εξ αποστάσεως μετά από ειδική μελέτη καθώς και η ανάπτυξη και τυποποίηση των σχέσεων με άλλους φορείς της περιοχής (ερευνητικά κέντρα, δομές natura κ.ά.).

Όπως είναι φανερό, η θεσμοθέτηση του νέου ΔΙΠΑΕ θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της περιοχής και παράλληλα θα δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες χωροθέτησης και στέγασης νέων πανεπιστημιακών λειτουργιών, ιδίως στη Θεσσαλονίκη.

Δεδομένων των οικονομικών, κοινωνικών, και εκπαιδευτικών πλεονεκτημάτων που σωρεύονται σε μια περιοχή από την παρουσία και λειτουργία πανεπιστημιακών μονάδων, η ευκαιρία που παρουσιάζεται για το Ωραιόκαστρο είναι μοναδική και ίσως δεν εμφανιστεί ξανά για πολλές δεκαετίες.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα πρέπει άμεσα να προετοιμάσει σχετικό υπόμνημα και φάκελο τεκμηρίωσης για να διεκδικήσει την  χωροθέτηση ορισμένων πανεπιστημιακών λειτουργιών εντός των ορίων του. Μια σοβαρή, συστηματική και άρτια οργανωμένη παρέμβαση του δήμου σε αυτό το πεδίο δε θα βάλει απλώς το Ωραιόκαστρο στον Εθνικό Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θα θεμελιώσει τις βάσεις για μια δυναμική επένδυση τα επόμενα χρόνια, που θα ενισχύσει τις αγορές αγαθών & υπηρεσιών όπως και την αγορά κατοικίας, θα αναβαθμίσει το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα επιταχύνει τις αναπτυξιακές προοπτικές ης περιοχής. Αν το Ωραιόκαστρο θέλει να πορευτεί προς το Μέλλον του με αξιώσεις, η ευκαιρία έφτασε ΤΩΡΑ.

*Ο κ. Θεόδωρος Α. Κουτρούκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)