Το αναπτυξιακό ντόμινο που θα αυξήσει τα έσοδα του Δήμου μας

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΟΥΣΗ*

Είναι γνωστό ότι οι ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) α’ Βαθμού, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής  Κυβέρνησης, σήκωσαν μεγάλο βάρος για την επίτευξη του «εθνικού στόχου» για μείωση του ελλείμματος και δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος. Οι μειώσεις ήταν πρωτοφανείς. Τα έσοδα από την τακτική επιχορήγηση και τα έσοδα για έργα μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Μέχρι σήμερα η φιλοσοφία της Κεντρικής διοίκησης είναι να έχει ως βασικές χρηματοδοτικές πηγές των ΟΤΑ, προγράμματα με χρονικό ορίζοντα όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή να εξαγγέλλει ότι θα εκχωρήσει πόρους από φόρους που βρίσκονται υπό αμφισβήτηση από την κοινωνία και πιθανή μείωση ή κατάργηση τους στο μέλλον, όπως τον ΕΝΦΙΑ. Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι εισροές ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2017 ανήλθαν σε  3.597 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας) σε σχέση με 2.820 εκατομμύρια το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 27,6% παρά τα αυξημένα ποσοστά φορολογίας τα οποία κατά πολλούς αποτελούν τροχοπέδη σε μια επένδυση. Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι άξιον απορίας όμως γιατί καμία από αυτές τις επενδυτικές δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκε στη βιομηχανική ζώνη του Δήμου μας, η οποία παρουσιάζει την ίδια εικόνα τα τελευταία έτη, παρόλο που βρίσκεται σε ιδιαίτερα κομβικό σημείο δίπλα ακριβώς στην Εγνατία οδό; Ποια θα πρέπει να είναι τα κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων και πώς τελικά θα ωφεληθεί από την εξέλιξη αυτή ο Δήμος μας;

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι απαραίτητη η επιλογή ενός διοικητικού σχήματος με προοδευτική νοοτροπία, η οποία θα έχει κεντρικό σκοπό της την ανάπτυξη του τόπου. Με δεδομένο ότι δε θα υπάρξει τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον κάποια σημαντική αλλαγή στην κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους, η νέα διοίκηση του Δήμου μας πρέπει να στραφεί σε δυναμικές λύσεις  με έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Να λειτουργήσει με εξωστρέφεια και να προσελκύσει επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγκατασταθούν στην περιοχή μας. Να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη γραφειοκρατία, η οποία καταγράφεται ως εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την υλοποίηση επενδύσεων. Να βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών χωρίς πολυπλοκότητα και αντιφατικότητα διαδικασιών και κανόνων, χωρίς  επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, χωρίς δυσκολίες αδειοδότησης και με μεγαλύτερη εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και της νέας τεχνολογίας. Να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την κατάσταση των βασικών υποδομών. Η νέα διοίκηση πρέπει να είναι εκείνη που θα αξιοποιήσει το ομολογουμένως αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου με συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των υπαλλήλων.

Η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων και η προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή μας θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακό ντόμινο και θα επιφέρει επιπλέον έσοδα για το ταμείο του Δήμου μας κυρίως μέσω της είσπραξης δημοτικών τελών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερο εύρωστοι οικονομικά δήμοι της χώρας μας είναι εκείνοι οι Δήμοι οι οποίοι λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. Με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης η διοίκηση του Δήμου μας θα μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο στις βασικές υποχρεώσεις της όσο και να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και τελικά να παράγει το απαιτούμενο έργο προς όφελος της ποιότητας ζωής όλων μας.

*Ο κ. Άγγελος Πανούσης είναι Οικονομολόγος MBA, MSc