ΒΕΘ: Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το ICBS για τη διασύνδεση εκπαίδευσης- παραγωγής

Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαίδευσης – παραγωγής έκανε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το ICBS Thessaloniki Business College LTD.

Σκοπός του συμφωνητικού είναι να προκύψουν αμοιβαία οφέλη και για τα δύο μέλη από τις συνέργειες και τις μεταξύ τους δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί μία εκτελεστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε μέλος για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την έγκριση των δράσεων.

Ενδεικτικά η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια μελετών για προβλήματα και θέματα των μελών του επιμελητηρίου από φοιτητές με την επίβλεψη καθηγητών (διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών), την πραγματοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα από το κολέγιο για το επιμελητήριο, την παροχή ειδικών υποτροφιών από το κολέγιο προς εργαζόμενους στις επιχειρήσεις των μελών του επιμελητηρίου.

Το σύμφωνο συνεργασίας από την πλευρά του ΒΕΘ υπέγραψε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Αναστάσιος Καπνοπώλης και από την πλευρά του ICBS o πρόεδρος του, Ρήγας Τζελέπογλου.

Όπως, επίσης, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «το ΒΕΘ που είναι υπέρμαχος της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας κάθε χρόνο δέχεται τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονία και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για πρακτική άσκηση».