Οικογενειακός γιατρός για όλους από την Πρωτοχρονιά- Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι έως το τέλος του έτους

Μια σημαντική αλλαγή επέρχεται στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την Πρωτοχρονιά. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2019 (εκτός κι αν δοθεί παράταση) καθίσταται υποχρεωτικός για όλους ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, ωστόσο πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο σύστημα. Και το κυριότερο: Ο αριθμός των γιατρών που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι μικρός και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες που καθημερινά προκύπτουν.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νέο πλαίσιο, όσοι δεν έχουν δηλώσει οικογενειακό γιατρό χάνουν τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου, ενώ για τα χρόνια νοσήματα, όπως οι καρδιοπάθειες, ο οικογενειακός γιατρός είναι εκείνος ο οποίος δίνει ετήσια παραπομπή ώστε να τους παρακολουθεί ο ειδικός γιατρός που έχουν επιλέξει, με ευθύνη του οποίου θα ενημερώνεται το ηλεκτρονικό πλέον ιατρικό ιστορικό (φάκελος) του ασθενούς.

Η εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018, αφού από 1/1/2019 ο οικογενειακός γιατρός θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους.  Η επίσκεψη στον οικογενειακό γιατρό δεν θα χρεώνεται. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, «ο οικογενειακός γιατρός «αμείβεται από τον πολίτη, εμμέσως, μέσω της φορολογίας. Δεν υπάρχει ιδιωτική πληρωμή. Δεν χρεώνεται».

Όπως, επίσης,  αναφέρεται στον «Οδηγό» της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Μάλιστα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό γιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

 • μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
 • σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
 • απευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Τα βήματα για την αίτηση

Για την αίτηση μέσω της εφαρμογής οι ασφαλισμένοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
 2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
 3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
 4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 5. Εκτύπωση της αίτησης.

Για να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι την αίτησή τους σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζονται ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία τους για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθούν οι ασφαλισμένοι να επιλέξουν Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα τους παραδοθεί ηλεκτρονικά η υποβληθείσα αίτηση.

Η  εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται:

 • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον οικογενειακό γιατρό

Τρία είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε όλοι οι ασφαλισμένοι όσον αφορά στον οικογενειακό γιατρό ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για τη δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα:

 • Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
 • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
 • Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

 

ΙΣΘ για τον οικογενειακό γιατρό: «Ψάξε-ψάξε δεν θα τον βρεις…»

Ο τρόπος με τον οποίο «χτίζεται» ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού έχει προκαλέσει την αντίδραση ιατρικών συλλόγων της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ο οποίος με ανακοίνωσή του –υπό τον τίτλο «Οικογενειακός γιατρός- Ψάξε –ψάξε δεν θα τον βρεις…»- επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «ο στρεβλός τρόπος με τον οποίον το Υπουργείο Υγείας προσεγγίζει το ευαίσθητο θέμα του οικογενειακού γιατρού, οδηγεί την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε αδιέξοδο».

Σύμφωνα με τον ΙΣΘ, «οι πολίτες βρίσκονται σε πανικό, καθώς δεν υπάρχει ικανός αριθμός οικογενειακών γιατρών για να καλύψει όλο τον πληθυσμό. Ενδεικτικά για τον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα, οικογενειακοί γιατροί, συμβεβλημένοι και δημόσιου τομέα δεν φτάνουν παρά να καλύψουν το 1/4 του πληθυσμού».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαβεβαιώνει τους πολίτες της πόλης μας ότι θα συνεχίσουν να εξετάζονται από όλους τους συναδέλφους όπως μέχρι σήμερα ασχέτως της εγγραφής τους σε οικογενειακό γιατρό.

Όλοι οι γιατροί, συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι με τον ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να συνταγογραφούν και να δέχονται τους ασθενείς όπως μέχρι σήμερα».

Ο ΙΣΘ, καλεί το Υπουργείο Υγείας, «συναισθανόμενο την ευθύνη του απέναντι στους Έλληνες πολίτες, να αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των οικογενειακών γιατρών, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να βρουν οικογενειακό γιατρό με ελεύθερη επιλογή».

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ/ΜΠΕ