Πολύγυρος: Ενημέρωση για τις δυο νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών

Ενημερωτική εκστρατεία για τις δυο νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δράσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί -σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και τον ενδιάμεσο φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ- την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, με ώρα έναρξης 6.30’ το απόγευμα.

Στόχος είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας και η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων και εν δυνάμει επιχειρηματιών, που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, ώστε να αξιοποιήσουν τα 64 εκατ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης που διατίθενται.

Οι συγκεκριμένες δράσεις απευθύνονται στο σύνολο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στους νευραλγικούς τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός για τη δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» είναι 52 εκατ. ευρώ και κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 45% του προϋπολογισμού του, από 100.000 έως 600.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για τη δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» είναι 12 εκατ. ευρώ και κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του, από 30.000 έως 100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Τηλ. 2310-480.000, pepkm@e-kepa.gr, www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr ) και στα κατά τόπους Επιμελητήρια.