Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις πέφτουν «θύματα» ψηφιακών επιθέσεων

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (54%) αντιμετώπισαν τουλάχιστον μία ψηφιακή επίθεση τους τελευταίους 24 μήνες, η οποία οδήγησε σε κάποια διαταραχή των δραστηριοτήτων τους. Τα πιο κοινά αποτελέσματα των επιθέσεων ήταν: διαταραχή υπηρεσιών (31%), θέματα ακεραιότητας δεδομένων (18%) και απώλεια δεδομένων (15%). Το θέμα αυτό αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, στο newsletter του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους, με το 64% των ερωτηθέντων να επιβεβαιώνει τέτοιες εμπειρίες τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο μεταξύ, οι ψηφιακές απειλές κάθε άλλο παρά μειώνονται: ένας στους πέντε ερωτηθέντες (21%) δήλωσε ότι ο αριθμός των ψηφιακών επιθέσεων στις επιχειρήσεις τους, έχει αυξηθεί τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ για το 42% παρέμεινε περίπου ο ίδιος. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των ψηφιακών επιθέσεων καθώς ένας στους πέντε υπεύθυνους στον τομέα Πληροφορικής απαντά ότι οι απειλητικοί φορείς που τους επιτέθηκαν δεν άφησαν κανένα στοιχείο για την ταυτότητά τους, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο το έργο των ερευνητών.

Περί πολυπλοκότητας
Με την πολυπλοκότητα της IT επιχειρηματικής υποδομής να αυξάνεται και το τοπίο απειλών να εξελίσσεται διαρκώς, οι υπεύθυνοι της Πληροφορικής θεωρούν όλο και πιο δύσκολο να διαφυλάξουν τους οργανισμούς από ψηφιακές επιθέσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της Kaspersky Lab. Καθώς τα ευαίσθητα δεδομένα πλημμυρίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων – σύμφωνα με την έρευνα – είναι ζωτικής σημασίας ο άμεσος εντοπισμός μιας παραβίασης δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης περιστατικών. Ενώ είναι καλό ότι πάνω από τα δύο τρίτα (72%) των ερωτηθέντων οργανισμών ανακαλύπτουν παραβίαση σε οκτώ ώρες ή και λιγότερες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα συγκλονιστικό 25% των επιχειρήσεων που δεν αναλαμβάνουν δράση κατά τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση, καθώς δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν παραβιαστεί!

Όπως διαπιστώθηκε σε προηγούμενες έρευνες, η ταχύτητα ανίχνευσης είναι κρίσιμη για τη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων μιας επίθεσης. Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους: Η άμεση ανίχνευση σημαίνει 456.000 δολ. κόστος ανάκτησης, σε σύγκριση με 1,2 εκατ. δολ. για επιχειρήσεις που χρειάζονται περισσότερο από μία εβδομάδα για να ανιχνεύσουν μια απειλή που εισήλθε στην περίμετρό τους.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν, επίσης, μια άλλη τάση: οι επιτιθέμενοι ξεγλιστρούν και μερικές φορές αφήνουν ελάχιστα ή καθόλου ίχνη, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την πρόκληση για τους ερευνητές υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του κυβερνοχώρου», σημειώνει η Kaspersky Lab.

(Η φωτογραφία είναι από το newsletter του ΣΕΠΕ)