Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 78 ατόμων, ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αριθμός των ατόμων, η ειδικότητα, η υπηρεσία, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ” (ΑΔΑ: ΨΒΕΜ46ΨΧΛΗ-ΚΑΕ) του Οργανισμού και στα συνημμένα σχετικά αρχεία – παραρτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goev-ptl.gr/?p=2404 ή πατώντας ΕΔΩ και στο τηλέφωνο 2310 543860.