Χρήστος Γιαννούλης: Κοιτάμε Μπροστά ή μένουμε στα ίδια;

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ* ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ news»

Εννέα χρόνια διοίκησης Ψωμιάδη – Τζιτζικώστα καθήλωσαν την περιοχή μας στη στασιμότητα και την αδράνεια. Γνωρίζω καλά ότι οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας είναι έτοιμοι για μια αλλαγή. Η επιλογή λοιπόν στις εκλογές του Μαΐου είναι καθαρή και το δίλημμα συγκεκριμένο: Κοιτάμε Μπροστά ή μένουμε στα ίδια;

Η διεξαγωγή των εκλογών με την απλή αναλογική, εμβληματικό στοιχείο των θεσμικών αλλαγών που συντελέστηκαν με την πρώτη φάση του «Κλεισθένη», διαμορφώνει θετικούς όρους ουσιαστικής αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών για ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της συμμετοχής των πολιτών, της αλληλεγγύης και της δίκαιης ανάπτυξης.

Επιλέξαμε ως πρώτο βήμα της διεκδίκησης της διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καταγράψουμε τα στοιχεία σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων, τα οποία στην συντριπτική πλειοψηφία τους συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Έτσι διαπιστώσαμε την υστέρηση στην Κεντρική Μακεδονία σε πολλούς κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα στα έργα που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη ή την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα αποτυπώσαμε την πραγματικότητα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, παρουσιάζοντας στους πολίτες τα στοιχεία των καθυστερήσεων για όλους τους νομούς. Η προγραμματική περίοδος λήγει το 2020. Αντιλαμβάνεστε τι αγώνας απαιτείται για να φτάσει σε ενάμιση χρόνο η υλοποίηση (για παράδειγμα στην Καινοτομία, την Έρευνα και την Τεχνολογία) στο 100% όταν σήμερα, μετά από πέντε χρόνια, είναι στο 6,67%; Γιατί να μας αποδίδονται πόροι κι εμείς να τους χάνουμε από αδράνεια σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή για τον τόπο;

Η Περιφέρεια μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία με κοινωνικό πρόσημο. Πρέπει και θα «Κοιτάξουμε Μπροστά», προωθώντας την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τις δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες. Επενδύοντας συστηματικά στην αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας, να αυξήσουμε τις δυνατότητες των βασικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας: μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, κυκλική οικονομία, γεωργία, μεταποίηση, φαρμακευτικός τομέας, υγεία και περιβάλλον, τουρισμός και πολιτισμός.

Με συστηματική επένδυση στην κοινωνία της γνώσης, την κάλυψη των αναγκών βασικής υποδομής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, την ενίσχυση της έρευνας και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων.

Με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και με οργάνωση των συστημάτων πολιτικής προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Με ενίσχυση των κοινωνικών δομών και του δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, με πολιτικές ένταξης και ισότιμης πρόσβασης σε όλους.

Με στήριξη των δομών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε όλους τους κατοίκους με βασική αρχή την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα και την ασφαλή και ικανοποιητική κάλυψη όλου του πληθυσμού της Περιφέρειας.

Με μια Περιφέρεια  που απέναντι στην ξενοφοβία και στον ρατσισμό υψώνει τα τείχη μιας ισχυρής «ταυτότητας» που δεν κινδυνεύει από την επαφή με το διαφορετικό, αλλά μπορεί να συμπορευτεί μαζί του ειρηνικά.

*Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής του συνδυασμού «Κοιτάμε Μπροστά»

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στη free press εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ news»