Ενημερωτικές ομιλίες για τη διατροφή στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενημερωτικές ομιλίες για τη διατροφή στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου προγραμματίζει για το Μάιο και τον Ιούνιο του 2019 το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια του προγράμματος «Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικών και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών – Ευ Δια…τροφήν» του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ομιλίες:

Τρίτη 14/05/2019

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ.,

Ζ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 10:30 π.μ.

Α΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.

Πέμπτη 23/05/2019

Η΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ.,

Β΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 10:30 π.μ. και

Β΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.

Τετάρτη 29/05/2019

Α΄ Παιδικός Σταθμός Κορδελιού στις 09:30 π.μ και

Β΄ Παιδικός Σταθμός Κορδελιού στις 10:30 π.μ.

Τρίτη 04/06/2019

Α΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ.,

Δ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 10:30 π.μ. και

Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.