Ποιες δράσεις θα «τρέξουν» εντός του 2019 για επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Κ. Μακεδονία- Τι ανακοίνωσε ο Απ. Τζιτζικώστας

Σε τρεις άξονες θα κινηθεί εντός του 2019 ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά στις επόμενες προσκλήσεις οι οποίες θα «τρέξουν» στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Τους άξονες αυτούς κωδικοποίησε ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας στη σημερινή συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας:
1.Θα προκηρυχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι δράσεις Κουπόνια Καινοτομίας με 5 εκατ. ευρώ και τα Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης με 6 εκατ. ευρώ.

2.Θα προκηρυχθεί η δράση που αφορά στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις πληροφορικής με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

3.Είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας μεγάλης δράσης για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων με 100% επιδότηση και συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και μίας στοχευμένης δράσης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, η οποία θα αφορά την ενίσχυση των εμπόρων και των παραγωγών λαϊκών αγορών με 5 εκατ. ευρώ επίσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ειδική αναφορά στην πρόσκληση για τα κουπόνια τεχνολογίας, λέγοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε και διασφαλίσαμε πόρους για να προκηρύξουμε μια δράση με 100% επιδότηση σε επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κατηγοριών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από 5.000 έως 15.000 ευρώ, για να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους και να παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να μπορέσουν μέσα στο 2019 να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια».

Ο απολογισμός

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έγιναν για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, όπως είπε, η Περιφέρεια:
1.Ενέταξε 152 πράξεις ύψους 23,9 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
2.Δημοσίευσε τέσσερις προσκλήσεις ύψους 91 εκ. ευρώ που αφορούν σε:
-Ίδρυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού (πρόσκληση ανοιχτή μέχρι το τέλος Αυγούστου).
-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (πρόσκληση που κλείνει στις 15 Ιουλίου).
-Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων ‘Clusters’ για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα (πρόσκληση που είναι στη φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν).
-Κουπόνια τεχνολογίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3.Χρηματοδότησε την ενίσχυση των Δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών με 12,6 εκ. ευρώ.
4.Προχώρησε στη δημιουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μιας δομής η οποία συστήνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και έχει ως στόχο να αποτελέσει το μοχλό υποστήριξης την πραγματικής οικονομίας και την έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο.
Για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η πορεία υλοποίησής τους είναι η εξής: έχουν εκδοθεί 105 προσκλήσεις συνολικού ύψους 874,6 εκατ. ευρώ και εντάχθηκαν 500 έργα συνολικού προϋπολογισμού 757,3 εκατ. ευρώ.
Οι ενταγμένες πράξεις αφορούν:
1.Ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία.
2.Βελτίωση και επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορών και ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης.
3.Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο.
4.Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας με 39 εκ. ευρώ.
5.Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης με 56,2 εκ. ευρώ.
6.Προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Περιφέρειας με 21 εκ. ευρώ.
7.Αντιμετώπιση των πυρκαγιών με το έργο «Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
8.Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπου εντάχθηκαν έργα ύψους 36,8 εκ. ευρώ.
9.Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού και τον έλεγχο απωλειών, όπου έχουν ενταχθεί έργα ύψους 11,4 εκ. ευρώ.
Για την πορεία υλοποίησης των έργων και δράσεων προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: έχουν εκδοθεί 61 προσκλήσεις συνολικού ύψους 154 εκ. ευρώ και εντάχθηκαν 561 έργα συνολικού προϋπολογισμού 136 εκ. ευρώ.
Οι ενταγμένες πράξεις αφορούν στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και παιδιών με αναπηρία σε παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, για τα σχολικά έτη 2015 έως το 2019 όπου η Περιφέρειά μας χρηματοδότησε τη δράση αυτή με 33 εκ. ευρώ. Επίσης, στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, μέσω της πρόσληψης του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Επιπρόσθετα στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους μέσω της αναβάθμισης και λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας καθώς και Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης, όπως και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της χρηματοδότησης της λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών και συγκεκριμένα κοινωνικών παντοπωλείων, παροχής συσσιτίων και κοινωνικών φαρμακείων σε δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης αφορούν στην υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι, μέσω της λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας και στους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Και επιπλέον στη λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, στη λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και στη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας. Επιπλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίησης μιας σειράς δράσεων σε συνεργασία με τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους που έχουν ως βασικούς στόχους την προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, στους δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της περιφερειακής οικονομίας, τις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις.
Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης των ολοκληρωμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «έχουμε ήδη εξειδικεύσει το 97% των δράσεων, έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους 105,1 εκ. ευρώ και οι εντάξεις ανέρχονται σε 50,1 εκ. ευρώ».

Εκπροσωπώντας τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΕ, ο κ. Rouillon δήλωσε ότι είναι «εντυπωσιασμένοι από την επιχειρηματική στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αντανακλά τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής. Η επίσκεψή μας αποσκοπεί στην αξιολόγηση της προόδου των δράσεων της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα και στην παροχή συμβουλών για μελλοντικές δράσεις. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια, που έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ολοκλήρωση της στρατηγικής το τελευταίο έτος, που ήταν ‘Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης’».

Σταθερά πρώτη…

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής του ΕΣΠΑ Γιώργος Λογοθέτης, εκπροσωπώντας τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, είπε ότι «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι κατ’ εξακολούθηση και σταθερά στην πρώτη θέση της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων πανελλαδικά».