Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Λήγει αύριο Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων στο eetaa.gr για μια θέση στους παιδικούς σταθμούς, μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο αριθμός των αιτήσεων έχει ξεπεράσει τις 80.000, ενώ φέτος θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, (το 2018 είχαν δοθεί 141.000 voucher), με μία οριστική κατανομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:
› τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
› τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά,
› τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και
› τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2019-2020 θα γίνουν γνωστά στις 21 Ιουλίου.