Ο Στ. Πιτσιόρλας στο ΕΒΕΘ: Ενημέρωση για την εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Καλοχωρίου

Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης για την εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν χθες στους εμπλεκόμενους τοπικούς και επιχειρηματικούς φορείς, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αν. Υπουργού Βιομηχανίας κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο ΕΒΕΘ, παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης που θα οδηγήσει στη χωροθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Καλοχωρίου. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αξιολογώντας τα σοβαρά περιβαλλοντικά και λειτουργικά προβλήματα της περιοχής, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει όλες τις απαραίτητες δράσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής Καλοχωρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3982/2011.

Ακόμη, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης των Οινοφύτων, όπως προβλέφθηκαν με τον ν. 4605/2019 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρέμβαση στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της ευρείας άναρχης βιομηχανικής δόμησης.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Απόστολος Μακρυκώστας και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων της Γ.Γ. Βιομηχανίας, Ειρήνη Πιτταρά.

Από την πλευρά του ΕΒΕΘ χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΕΒΕΘ, Παναγιώτης Μενεξόπουλος, ο οποίος επισήμανε πως το ΕΒΕΘ ενδιαφέρεται ζωηρά να μετάσχει στην οργάνωση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης και στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο θα δώσει το «παρών» στις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για την εξυγείανση της περιοχής Καλοχωρίου.

Σε επιβεβαίωση του ανωτέρω ενδιαφέροντος , να σημειωθεί ότι ο α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Μανώλης Βλαχογιάννης και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης συμμετείχαν, κατά την προηγούμενη ημέρα σε αντίστοιχη εκδήλωση με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 2018-2040».