Α. Καπνοπώλης (ΒΕΘ): Η νέα κυβέρνηση πρέπει να θέσει προτεραιότητες για την οικονομία

ΑΡΘΡΟ

Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗ*

Με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, ξεκίνησε και επίσημα η, βραχεία ευτυχώς, προεκλογική περίοδος. Η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί στις 7 Ιουλίου, θα κληθεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας για τα επόμενα χρόνια. Ευχής έργον θα είναι το πρώτο κόμμα να εξασφαλίσει  την αυτοδυναμία, προκειμένου να έχει ισχυρή λαϊκή εντολή ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείεται να μπούμε σε νέες περιπέτειες που τόσο η επιχειρηματική κοινότητα, όσο και οι πολίτες, απεύχονται.

Οι προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η νέα κυβέρνηση είναι σαφείς και αναγκαίες προκειμένου να ξαναπάρει μπρος η ατμομηχανή της οικονομίας, που τα τελευταία χρόνια μετά βίας δείχνει να προχωρά.

Η φορολογική

πρόταση του ΒΕΘ

Κατ’ αρχήν, είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ως προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ελληνικής οικονομίας. Το ΒΕΘ έχει καταθέσει προτάσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών ζητημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα της τάξης του 20%-25%, σταδιακή μείωση του συντελεστή έως το 15% για τα νομικά πρόσωπα, μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 20% και σταδιακή περαιτέρω μείωση στο 15%.

Βασικό ζητούμενο είναι η εξυγίανση και η βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Χωρίς υγιείς τράπεζες, χωρίς νέες πιστώσεις, χωρίς ανταγωνιστικά επιτόκια, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Προϋπόθεση για να μειωθεί, συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, το κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, με αντίστοιχη μείωση των spreads των ελληνικών ομολόγων. Όσον αφορά δε τις τράπεζες, είναι κατανοητό ότι εάν δεν απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς τους, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές κερδοφορίας τους, θα είναι δύσκολο να μπουν νέοι επενδυτές και να τις ενισχύσουν κεφαλαιακά για μια ακόμη φορά.

Εθνική πολιτική

για τη μεταποίηση

Επιπλέον απαιτείται η εφαρμογή μιας νέας εθνικής πολιτικής για τη μεταποίηση – με ενίσχυση δυναμικών κλάδων, πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων – αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στην καινοτομία. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας έχουν πληγεί βάναυσα με αποτέλεσμα πολλές να βάλουν λουκέτο και άλλες να μεταναστεύσουν σε γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να μπει ένα τέλος στη μεταποιητική αιμορραγία.

Μεταρρυθμίσεις…

Το ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Η αναμόρφωσή του, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικό προς την ανάπτυξη και την απασχόληση κρίνεται επιτακτική. Αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, που σήμερα επιβαρύνουν δυσανάλογα το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, καθώς και η θέσπιση πλήρους φοροαπαλλαγής για την ιδιωτική ασφάλιση.

Παράλληλα απαιτείται η προώθηση μίας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για μια αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, για αναβάθμιση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας και της λειτουργίας των θεσμών, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα, ολοκλήρωση του εθνικού και χωροταξικού σχεδιασμού και κωδικοποίηση των χρήσεων γης.

Απαραίτητη είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής, με σκοπό να διευκολυνθούν οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Αλλαγή πολιτικής κουλτούρας

Τέλος, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής κουλτούρας για την επίτευξη συναινέσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων με την προώθηση κοινά αποδεκτών μέτρων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα οι επιχειρηματικοί φορείς, που γνωρίζουν εκ των έσω τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, θα πρέπει να εισακούονται και όχι απλά να παρευρίσκονται σε συναντήσεις, προσκεκλημένοι της κυβέρνησης, χωρίς όμως ουσιαστική παρέμβαση.

Τα επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας, θα συνεχίσουν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με τους φορείς λήψης αποφάσεων. Θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τη συναίνεση και τη συνεργασία, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποικοδομητικά στο διάλογο, ώστε η χώρα να καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά.

Ωστόσο, οι κινήσεις της επόμενης κυβέρνησης είναι αυτές που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας.

*Ο κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)

(Οι απόψεις του κ. Αναστάσιου Καπνοπώλη δημοσιεύτηκαν και στην Ειδική Εκλογική Έκδοση της free press εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ news»).