Α. Σαββάκης (ΣΒΕ): «Οι προτάσεις του ΣΒΕ για τη βιομηχανία την επόμενη μέρα…»

ΑΡΘΡΟ 

του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΚΗ*

Με αφορμή τις επικείμενες εκλογές, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θεωρεί ότι η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για την έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανίας και την επαναφορά της μεταποιητικής δραστηριότητας στην κορυφαία θέση συνεισφοράς στην αναπτυξιακή διαδικασία. Για τον ΣΒΕ, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ευαγγελιζόμενη απ’ ολόκληρο το πολιτικό σύστημα αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας, και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Μάλιστα στην πρώτη θέση των μεταρρυθμίσεων πρέπει να μπει η αλλαγή του φορολογικού πλαισίου στη χώρα μας, που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και συνακόλουθα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Κατάταξης Ανταγωνιστικότητας του IMD,η επαναφορά της Ελλάδας από τα «αζήτητα» της παγκόσμιας αγοράς επενδύσεων στο έντονο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και η ανάδυσή της από το βυθό της διεθνούς κατάταξης ανταγωνιστικότητας σε θέσεις που πραγματικά της αξίζουν, μπορεί να γίνει μόνον:
• Με την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, στη μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας και στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα
• Με την εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς τις επενδύσεις, μέσω της μείωσης της φορολογίας και της θέσπισης ισχυρών κινήτρων, κυρίως, για την περιφερειακή βιομηχανία
• Με τη συνειδητοποίηση ότι ο εξωστρεφής προσανατολισμός και η ταχύτερη και ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της καινοτομίας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας, αποτελούν μονόδρομο.

Είναι πλέον φανερό ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ρεαλιστικό όραμα και ουσιαστική στόχευση για τη βιομηχανία στη χώρα. Χωρίς όραμα και στόχευση για τη βιομηχανία, αυτό που θα καταφέρουμε στο τέλος είναι να αναμασάμε τα παλιά.

Για τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος» το σχέδιο για την επαναφορά της μεταποίησης στην κορυφαία θέση της αναπτυξιακής διαδικασίας,πρέπει να εδράζεται σε τέσσερεις άξονες:
• Στις παραγωγικές επενδύσεις
• Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Στην καινοτομία
• στη διεθνοποίηση και στην εξωστρέφεια

Άλλωστε:
• Η Ευρώπη προχωρά με στρατηγικό σχέδιο στην επαναβιομηχάνισή της.
• Η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, μας δείχνει το δρόμο.

Οι ανταγωνίστριες χώρες με τη δική μας, υλοποιούν πλέον τα δικά τους προγράμματα ενίσχυσης της βιομηχανίας, και με γοργούς ρυθμούς μάλιστα, ενώ εμείς συζητάμε για το αν θα πρέπει η βιομηχανία να τεθεί σε προτεραιότητα για την ανάταξη της οικονομίας.

Κατά τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος» η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να αρνείται πεισματικά να προσαρμοσθεί στην Ευρωπαϊκή απόφαση επαναφοράς της μεταποίησης στο προσκήνιο.

Η διαρκής οπισθοδρόμηση των τελευταίων δεκαετιών, πρέπει να πάψει και η χώρα μας να ξεκινήσει συναινετικά το μεγάλο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας.
Άλλωστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον τριάντα, η μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την περιφέρεια, κυριολεκτικά ξεχάστηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις.

Μια μικρομεσαία μεταποιητική βάση, με έδρα την περιφέρεια:
• που κυριαρχεί στη χώρα,
• αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής,
• και η οποία εξακολουθεί να αντέχει, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εικοσαετία, η χώρα βίωσε μια απίστευτη αποβιομηχάνιση.

Κι όλα αυτά, σ’ ένα περιβάλλον δραστηριοποίησης της βιομηχανίας γεμάτο:
• παθογένειες,
• αγκυλώσεις,
• γραφειοκρατία,
• πολυνομία, και, κυρίως,
• απουσία κοινής λογικής.

Πιστεύω ότι σήμερα, η δημόσια διοίκηση και η επιχειρηματική κοινότητα, από κοινού, μπορούν να δώσουν λύσεις.

Οι χρόνιες παθογένειες μπορούν να αρθούν, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη πολιτική βούληση.

Εν τέλει, πρέπει να πιστέψουμε στη μεταποίηση.

Για τον ΣΒΕ είναι ανάγκη να προσαρμοσθούμε και να δώσουμε λύσεις.
Με σχέδιο όμως που θα έχει ρεαλιστικά ορόσημα.
Με στρατηγικούς στόχους που θα παρακολουθούνται και θα αναθεωρούνται κατά το πρότυπο άλλων, προηγμένων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα έμπρακτης υποστήριξης της βιομηχανίας:

1. Τη μείωση του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις στο επίπεδο του 15%.

2. Την εκλογίκευση των εργοδοτικών εισφορών, για τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία.

3. Την κατάργηση των πάσης φύσεως τελών και επιβαρύνσεων των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως ανταποδοτικότητα.

4. Την ενίσχυση της ρευστότητας των υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τη διευθέτηση του μεγάλου ζητήματος των «κόκκινων δανείων».

5. Την άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, ειδικά για προϊόντα, κλάδους, περιφέρειες ή/και μεμονωμένες περιοχές της χώρας μας, που θα πρέπει να αναδειχθούν, καθόσον είτε κατέχουν, είτε με συγκεκριμένες αποφάσεις μπορούν να αποκτήσουν, διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

6. Την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μεταποίησης, μέσω της μείωσης του κόστους ενέργειας για τη μεταποίηση.

7. Τη διευκόλυνση υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.

8. Την έμπρακτη υποστήριξη της παραγωγής καινοτομίας, ειδικά από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

9. Την εντατικοποίηση των προσπαθειών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας, και,

10. Τον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς.

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
(οι απόψεις του κ. Σαββάκη δημοσιεύτηκαν και στην Ειδική Εκλογική Έκδοση της freepress εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ news»)