Εμ. Βλαχογιάννης (ΕΒΕΘ): Αναγκαία η εξάλειψη των θεσμικών αντικινήτρων που εμποδίζουν τις επενδύσεις

ΑΡΘΡΟ

Του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ*

Μετά από την πάροδο μιας δεκαετίας που χαρακτηρίζεται από συνεχή οικονομική δυσπραγία, είναι προφανές ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στις επενδύσεις, στην παραγωγή, στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια. Θα πρέπει επίσης να έχουμε διδαχθεί ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές που να δίνουν γρήγορα αποτελέσματα και όπου αυτό επιχειρείται να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή επεκτατικής χρηματοπιστωτικής πολιτικής, τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι οδυνηρά.

Συνεπώς, αν θέλουμε να καλλιεργούμε ορθολογικές προσδοκίες, θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να εστιάσει την προσοχή της, στην σταδιακή εξάλειψη όλων των θεσμικών αντικινήτρων που παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις στη σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια βιωσιμότητα οφείλουν να έχουν ενσωματωμένο τον σχεδιασμό με βάση τις τεχνολογικές προκλήσεις και τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού ιστού προς μια κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Δεν είναι απαραίτητα οι επενδύσεις στους παραδοσιακούς κλάδους που θα δώσουν μακροχρόνια αποτελέσματα, αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία οι επενδύσεις που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και την παραγωγή γνώσης και καινοτομικών προϊόντων.

Ένα από τα κύρια εμπόδια το οποίο ελάχιστες φορές έχει έρθει στην επιφάνεια κατά την διεξαγωγή δημοσίων συζητήσεων, είναι το παρωχημένο καθεστώς που διέπει τον χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν αναφέρομαι τόσο στην οργάνωση όσο στη φιλοσοφία και στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία που διακρίνουν τη χωροταξική πολιτική της χώρας. Το υφιστάμενο καθεστώς στηρίζεται συστηματικά στη διάκριση μεταξύ χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης υποτίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου ποιότητας ζωής που, όμως, χρησιμοποιεί παρωχημένα εργαλεία κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα τα καθεστώτα όχλησης προσδιορίζονται από την εγκατεστημένη ισχύ των επιχειρηματικών μονάδων, κάτι που προφανώς δεν οδηγεί απαραίτητα στην συσχέτιση μιας υψηλής εγκατεστημένης ισχύος με ουσιώδες περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στοχευμένα φορολογικά μέτρα

Κατά τη γνώμη μου τα φορολογικά μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων είναι βέβαια απαραίτητα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα και ιδιαίτερα στοχευμένα για την προσέλκυση επενδύσεων που έχουνε σχέση με την παραγωγή γνώσης. Έτσι θεωρώ ότι, η φορολογία των υψηλών εισοδημάτων από εργασία, οφείλει να περιοριστεί, διότι με αυτόν τον τρόπο προσελκύονται επενδύσεις στις οποίες απασχολούνται υψηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, με τις κατάλληλες δεξιότητες και με την εύλογη προσδοκία αυτές να είναι μακροχρόνια παρούσες στην τοπική κοινωνία.

Η Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει τη θεαματική πρόοδο που συντελείται στις ανειλημμένες επενδύσεις στο Λιμάνι και στο Αεροδρόμιο, ακριβώς μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Αν θέλουμε να δούμε επενδύσεις και σε άλλους βασικούς τομείς πρέπει να οργανωθεί τάχιστα η διαδικασία  ιδιωτικοποίησης των φορέων διαχείρισης αυτών των υποδομών είτε με τη μορφή μιας σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είτε με τη μορφή της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των  μετόχων. Η Θεσσαλονίκη και η περιοχή της διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να συγκροτήσουν ένα ευρύ δίκτυο επενδύσεων και συνακόλουθων κέντρων logistics, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για την προώθηση συνεργειών στον τομέα της μεταποίησης. Αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος επενδύσεων στις υποδομές.

Κυβερνητική σταθερότητα

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι, η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται ευθέως με την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου μια σταθερή και αδιατάρακτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η επάνοδος σε ασταθή κοινοβούλια σίγουρα δε συμβάλλει στην εμπέδωση ενός καλού οικονομικού κλίματος. Είναι όμως προφανές ότι, οι ομνύοντες στη δημιουργία και διατήρηση ενός φιλεπενδυτικού κλίματος, πρέπει να διακρίνονται από την απαιτούμενη συνέπεια λόγων και πράξεων για να μην προκληθούν απογοητεύσεις και διαψεύσεις προσδοκιών. Στην παρούσα φάση καλό είναι ο πήχης των υποσχέσεων να είναι χαμηλός, μέχρις ότου πάρει μπροστά η παραγωγική μηχανή που θα οδηγήσει σε πραγματική αναδιάρθωση της οικονομίας.

*Ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης είναι α΄ αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

(Οι απόψεις του κ. Βλαχογιάννης δημοσιεύτηκαν και στην Ειδική Εκλογική Έκδοση της free press εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ news»)

(Οι απόψεις του κ. Βλαχογιάννη δημοσιεύτηκαν και στην Ειδική Εκλογική Έκδοση της free press εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ news»)