Γ. Μασούτης: Αναγκαία η δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού κλίματος

«Είναι γνωστό ότι η επιχειρηματική κοινότητα επιθυμεί ένα κλίμα σταθερότητας και την προσήλωση της εκάστοτε Κυβέρνησης στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα προσελκύσει νέες επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και τις κατάλληλες συνθήκες για επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού που έφυγε από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μασούτης και προσθέτει:

«Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τη λήψη μέτρων που θα στοχεύουν προς την κατεύθυνση αυτή και που θα δημιουργήσουν τις θετικές επιχειρηματικές προσδοκίες. Περιμένουμε επίσης να δούμε μέτρα που θα στοχεύουν στην ανακούφιση της μεσαίας τάξης η οποία σήκωσε δυσανάλογο βάρος σε όλη τη διάρκεια της κρίσης».

Τέτοια μέτρα, καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, «θα στείλουν τα σωστά μηνύματα τόσο στους Ευρωπαίους εταίρους μας όσο και στις διεθνείς χρηματαγορές».