Στρατηγική συνεργασία με κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο διερευνά η Τράπεζα Πειραιώς

Δυνητική στρατηγική συνεργασία διερευνά η Τράπεζα Πειραιώς με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο της περιοχής Ασίας Ειρηνικού που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, για την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Αυτό  τονίζεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς όπου, επίσης, σημειώνεται πωςη πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Τράπεζας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της παροχής διεθνών κεφαλαίων σε υφιστάμενες επενδυτικές ευκαιρίες και νέων χρηματοδοτήσεων στο ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να τοποθετήσει την Τράπεζα Πειραιώς στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ελληνικών ναυτιλιακών πελατών.

H Houlihan Lokey ενεργεί ως στρατηγικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα για τη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι η συναλλαγή θα καταλήξει σε συμφωνία ή θα ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους, τη δομή και το χρονοδιάγραμμά της. Η Τράπεζα θα γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία σχετικά με γεγονότα ή περιστάσεις που την αφορούν και η οποία χρήζει γνωστοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.