Επιχειρηματική αποστολή σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής από το Ελληνογερμανικό και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο

Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες επιτυχημένης επιχειρηματικής παρουσίας ελληνικών εταιριών στις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής παρουσιάσθηκαν σε δύο Ημερίδες, που διοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου και στη Θεσσαλονίκη στις 18 Ιουλίου, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

Στις Ημερίδες, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 120 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, έγιναν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις για τη Νότια Αφρική, τη Ζάμπια και τη Νιγηρία, τόσο για την οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, όσο και για τους κλάδους με προοπτική ανάπτυξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρεμβάσεις στελεχών εταιριών με πολυετή δραστηριότητα σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, τα οποία μετέφεραν την πολύτιμη εμπειρία τους, έδωσαν χρήσιμες και χρηστικές συμβουλές και υποδείξεις, επεσήμαναν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, αλλά και τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που αποκόμισαν, ενώ ανέδειξαν καλές πρακτικές για μεθοδική προσέγγιση των αγορών αυτών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου η Αφρικανική Ήπειρος με τις 55 χώρες, με πληθυσμό σχεδόν διπλάσιο της Ευρώπης που εκτιμάται ότι το 2050 θα φθάσει τα 2,4 δις., ρυθμό ανάπτυξης άνω του 6% και ανάγκες σε πολλούς τομείς, παρουσιάζει σημαντικό εμπορικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε διάφορους τομείς, τη διαφορετική κουλτούρα και τα ζητήματα ασφάλειας.

Όπως τονίσθηκε στις ημερίδες, η υστέρηση σε υποδομές, οι πολλαπλές ανάγκες σε τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές, το χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών σε σειρά τομέων όπως υγεία, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, διαφανείς διαδικασίες, κτλ., καθώς και η αυξανόμενη καταναλωτική διάθεση της μεσαίας τάξης, αναδεικνύουν πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών που μπορούν να αξιοποιηθούν από ελληνικής πλευράς. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι απαιτείται καλή επιλογή χωρών μετά από προσεκτική μελέτη και ανάλυση, συγκεκριμένη στόχευση, διεξοδική προετοιμασία, οργανωμένη επιχειρησιακή προσέγγιση σε μακροχρόνιο ορίζοντα και όχι ευκαιριακές κινήσεις, προσεκτική επιλογή κατάλληλων τοπικών συνεργατών, σταθερή επιτόπια φυσική παρουσία και φιλοσοφία ισότητας στις εταιρικές συνεργασίες.

Παρά τον διεθνή ανταγωνισμό και την έντονη παρουσία κινεζικών και ινδικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πολλά περιθώρια δραστηριοποίησης στην ενέργεια, στη διαχείριση αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος, στις κατασκευές, στην παροχή τεχνογνωσίας, στην ψηφιακή οικονομία, στην αγροτική βιομηχανία, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε λιμενικές υποδομές.

Παράγοντες που ενισχύουν τις δυνατότητες επιτυχούς δράσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από την Ελλάδα είναι η παρουσία του ελληνικού στοιχείου σε πολλές περιοχές και η φιλική διάθεση των τοπικών κοινωνιών προς τη χώρα, ενώ είναι σημαντικό να προωθηθεί η υπογραφή διμερών Συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με τις χώρες ενδιαφέροντος, πέραν της μοναδικής που ισχύει με τη Ν. Αφρική.

Η αποστολή από Ελληνογερμανικό

και Ελληνο- Αφρικανικό Επιμελητήριο

Στο πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεών του και αξιοποιώντας το Παγκόσμιο Δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων με 140 γραφεία σε 92 χώρες, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης θα σχεδιάσει Επιχειρηματική Αποστολή σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής το 2020, για να δώσει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενες εταιρίες να διερευνήσουν επενδυτικές και εξαγωγικές ευκαιρίες μέσα από προσεκτικά προετοιμασμένες τοπικές Β2Β συναντήσεις.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες και για τη συμμετοχή της στην Επιχειρηματική Αποστολή του 2020, να επικοινωνήσει με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 026, E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr ή να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr