ΕΝΦΙΑ και μεταβιβάσεις στο επίκεντρο της συνάντησης του Α. Βεσυρόπουλου με συμβολαιογράφους

Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη φορολογία του ΕΝΦΙΑ τέθηκαν κατά τη συνάντηση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου με εκπροσώπους του συμβολαιογραφικού κόσμου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των συμβολαιογράφων, τέθηκαν θέματα σχετικά «με την φορολογία του ΕΝΦΙΑ, τις στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή του, τα ζητήματα που ανακύπτουν στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών καθώς και οι αστοχίες και οι υπερβολές του συστήματος της σχετικής φορολογίας του ΕΝΦΙΑ, ο μεγάλος αριθμός νομικών και πολλών άλλων προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και της χρήσης αυτών από τους συμβολαιογράφους στα συμβόλαια μεταβιβάσεων καθώς και ο περιορισμός των εμποδίων ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων».

Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, άκουσε τις προτάσεις των εκπροσώπων των συμβολαιογράφων και συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίλυση πολλών από τα ζητήματα που τέθηκαν.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. «συζητήθηκε πρωτίστως και διεξοδικά το μείζον θέμα της επιβολής υπέρογκων προστίμων στους Συμβολαιογράφους, κατόπιν ελέγχου των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν προσαρτηθεί σε συμβόλαια αυτών μεταβίβασης ακινήτων.

Επισημάνθηκε η ανάγκη: α) εξορθολογισμού του προστίμου σε συνάρτηση με το ύψος του διαφυγόντος φόρου και της ανάλογης απώλειας δημοσιονομικού εσόδου, β) συμπλήρωσης και τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων περί ΕΝ.Φ.Ι.Α. και γ) κωδικοποίησης αυτών, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες κατά την εφαρμογή τους (π.χ. παλαιότητα).

Ο κ. Υπουργός επέδειξε φανερή διάθεση συνεργασίας και επίλυσης των εκτεθέντων προβλημάτων, με προώθηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο».