ΒΕΘ: Συνεχίζεται η κόντρα της διοίκησης με τους «Νέους Ορίζοντες» για τις οφειλές των μελών προς το ΓΕΜΗ

Για λαϊκίστικες απόψεις, που δεν απηχούν στην πραγματικότητα και στη νομοθεσία κάνει λόγο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε απάντηση του «στην αναίτια, πρόσφατη, κριτική» που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου από την παράταξη «Ένωση Βιοτεχνών –Νέοι Ορίζοντες».

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΒΕΘ «με βάση τον ιδρυτικό νόμο για το ΓΕΜΗ εκδόθηκε η υπ’αριθ.πρωτ.79752/30.12.2014 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία ανάμεσα σε άλλα διαχειριστικά θέματα, αναφέρεται ό,τι τα επιμελητήρια (οι αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ) οφείλουν σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη ΓΕΜΗ και δεν έχει διαγραφεί από αυτό, τα εν λόγω τέλη, να τα αποστείλουν στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων».

Κατά συνέπεια, προστίθεται στην ανακοίνωση της διοίκησης, «δεν πρόκειται για πρόταση του ΒΕΘ, όπως κακώς επικαλείται η ”Ένωση Βιοτεχνών –Νέοι Ορίζοντες”, αλλά προβλέπεται από το νόμο».

Μάλιστα, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «το ΒΕΘ, έχει ενημερώσει ήδη όλες τις διοικήσεις των βιοτεχνικών σωματείων (προκειμένου να το γνωστοποιήσουν στα μέλη τους) καθώς και όλες τις επιχειρήσεις που οφείλουν στο ΓΕΜΗ ότι είναι αναγκασμένο από το νόμο, αν δεν ανταποκριθούν, να βεβαιώσει τις οφειλές από τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ στην αρμόδια ΔΟΥ».

Πάντως, καταλήγει η ανακοίνωση, «η διοίκηση του ΒΕΘ, χωρίς μεγάλες κουβέντες και τυμπανοκρουσίες, δεσμεύεται να μεριμνήσει για κάθε τροποποίηση-βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΜΗ, συμπεριλαμβανομένων και των βελτιώσεων στα οικονομικά θέματα».

(Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης)