Εφορία: Ποιες ευνοϊκές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο για τις 120 δόσεις

Περισσότερα από 215 εκατ. ευρώ έχει εισρεύσει μέχρι στιγμής στα ταμεία του Δημοσίου μέσω της ρύθμισης των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Στη ρύθμιση έχουν ήδη ενταχθεί περίπου 240.340 φορολογούμενους, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εντονότερο από τον Σεπτέμβριο, καθώς θα ισχύσουν οι βελτιώσεις τις οποίες πρόσφατα ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση τόσο ως προς την ελάχιστη δόση και το επιτόκιο, όσο και ως προς τις οφειλές των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία της ρύθμισης έχουν ως εξής:

-Πλήθος επικυρωμένων/κλειστών ρυθμίσεων: 240.339

-Ποσό κεφαλαίου επικυρωμένων/κλειστών ρυθμίσεων: 1.432.491.599 ευρώ

-Ποσό προσαυξήσεων επικυρωμένων/κλειστών ρυθμίσεων: 431.670.985 ευρώ

-Συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό επικυρωμένων/κλειστών ρυθμίσεων: 1.864.162.584 ευρώ

-Συνολικό ποσό είσπραξης επικυρωμένων/κλειστών ρυθμίσεων: 215.209.359 ευρώ.

Ο αριθμός των φορολογουμένων που θα ενταχθούν στη ρύθμιση αναμένεται να αυξηθεί από τον επόμενο μήνα, καθώς θα μπουν σε εφαρμογή οι αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα, με την ελάχιστη δόση να μειώνεται στα 20 ευρώ από τα 30 ευρώ και το επιτόκιο να περιορίζεται σε 3% από 5%. Παράλληλα, ως πρόσθετο κίνητρο για ένταξη στη ρύθμιση, «παγώνουν» οι κατασχέσεις και τα αναγκαστικά μέτρα, ενώ «ξεμπλοκάρονται» οι δεσμευμένοι λογαριασμοί.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις, καταργούνται μεν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δόσεων, τόσο μεγαλύτερο είναι το «κούρεμα» των προσαυξήσεων. Έτσι, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να καταβάλλουν την οφειλή τους:

-Σε εφάπαξ πληρωμή, υπάρχει απαλλαγή κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις.

-Σε 2- 4 δόσεις, έκπτωση 95% των προσαυξήσεων και των τόκων.

-Σε 5- 12 δόσεις, έκπτωση 85%.

-Σε 13- 24 δόσεις, έκπτωση 80%.

-Σε 25- 36 δόσεις, «κούρεμα» 75%.

-Σε 37- 48 δόσεις, έκπτωση 45%.

-Σε 49- 60 δόσεις, έκπτωση 30%.

-Σε 61- 72 δόσεις, μείωση 20%.

-Σε 73- 96 δόσεις, έκπτωση 15%.

-Σε 97- 120 δόσεις, μείωση τόκων και προσαυξήσεων κατά 10%.

Όσον αφορά στις αλλαγές που θα εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο, οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Όσοι επιθυμούν να καταβάλλουν την ελάχιστη δόση των 20 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο aade.gr.

-Η μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%, θα γίνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

-Νέα αίτηση πρέπει να υποβάλουν και όσα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να αποπληρώσουν νωρίτερα το χρέος τους προς την εφορία, γλιτώνοντας ταυτόχρονα μέρος ή το σύνολο των προσαυξήσεων.

-Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση πρέπει, εφόσον θέλουν να δουν βελτίωση στους όρους αποπληρωμής, να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση και να επιλέξουν τις δόσεις που επιθυμούν και το ποσό που θα καταβάλλουν.

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν «γεννηθεί» έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης (ΔΟΥ/ ελεγκτικά κέντρα / τελωνεία) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Στην περίπτωση κατά την οποία εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης δεν καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης. Ενώ, εάν ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, ή γενικά ποσά μικρού ύψους, ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από την αρμόδια εφορία για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών.