Πιστοποιήθηκε το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τη χορήγηση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία κοινοποιήθηκε προχθές στο Ίδρυμα, αποφάσισε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά την υπ’ αριθμ. 90/17-07-2019 συνεδρίασή της.

Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης σύμφωνα με την οποία το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του προτύπου της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG, 2015).

Η πιστοποίηση αποτελεί διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και διεθνώς αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπέβαλε την πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην ΑΔΙΠ, στις 18 Απριλίου 2019. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από πενταμελή Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων κατά την επιτόπια επίσκεψη τους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα 17-23 Ιουνίου 2019.

Η συνολική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη συμβολή μελών ΔΕΠ, διοικητικών στελεχών, φοιτητών, αποφοίτων και εξωτερικών κοινωνικών εταίρων.

Πέραν των παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΑΔΙΠ, έχει ήδη υποβάλει τους Φακέλους Πιστοποίησης και των οκτώ προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του, διαδικασία η οποία θα αρχίσει τον ερχόμενο Οκτώβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αναφερόμενος στην πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, δήλωσε ότι «η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, καταδεικνύει την προσήλωση του Ιδρύματος στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης όπως και τη σταθερή του πορεία στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της αριστείας, πάντα με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς».