Το νέο προεδρείο του εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου-Πρόεδρος η Λία Δρόσου

Το νέο προεδρείο του εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασής του για τη νέα δημοτική περίοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου θα είναι η Ευαγγελία Δρόσου (στη φωτογραφία με τον νέο δήμαρχο, Π. Τσακίρη) από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Πρωταγωνιστές Ξανά». Αντιπρόεδρος του οργάνου αναλαμβάνει ο Χρήστος Τερζής από τον συνδυασμό «Πολιτεία με Όραμα» και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Τζίκας από τον συνδυασμό «αν.α.σ.α.».

Η σύνθεση της οικονομικής επιτροπής

Το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου εξέλεξε ακόμη τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Από τον συνδυασμό «Πρωταγωνιστές Ξανά» στην οικονομική επιτροπή εξελέγησαν οι Χαράλαμπος Καζαντζίδης και Αναστάσιος Πανιώρης ως τακτικά μέλη και οι Χριστίνα Ζάπρα και Σταύρος Μαρμαρίδης ως αναπληρωματικά μέλη.

Από τον συνδυασμό «Πολιτεία με Όραμα» ως τακτικό μέλος στην οικονομική επιτροπή συμμετέχει ο Χρήστος Τερζής κι ως αναπληρωματικό ο Ευάγγελος Χατζηαντωνίου.
Από τον συνδυασμό «αν.α.σ.α.» τακτικό μέλος εξελέγη ο Θεόδωρος Ματσουκατίδης με αναπληρωματικό τον Παντελή Σκαρλάτο.

Η παράταξη «Συνεργασία Τώρα» εκπροσωπείται στην οικονομική επιτροπή με τακτικό μέλος τον Ηρακλή Τσακαλίδη και αναπληρωματικό τον Γεώργιο Παρισόπουλο.
Στην οικονομική επιτροπή συμμετέχει ακόμη ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τον συνδυασμό «Δύναμη Δημιουργίας» ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Ευάγγελο Κανταρτζή.

Όπως γνωστοποίησε προς το δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής θα είναι ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρασαββίδης, ενώ ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι αντιδήμαρχοι Αριστείδης Λαζαρίδης και Ηλίας Ζιακούλης.

Η σύνθεση της επιτροπής ποιότητας ζωής
Το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου εξέλεξε ακόμη τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Από τη διοικούσα παράταξη «Πρωταγωνιστές Ξανά» τακτικά μέλη εξελέγησαν η Χριστίνα Ζάπρα και ο Αναστάσιος Πανιώρης με αναπληρωματικούς τον Χαράλαμπο Καζαντζίδη και τον Σταύρο Μαρμαρίδη.

Από τον συνδυασμό «Πολιτεία με Όραμα» τακτικό μέλος εξελέγη ο Δαμιανός Ιωσηφίδης και αναπληρωματικό ο Ευάγγελος Χατζηαντωνίου.

Στην επιτροπή ποιότητας ζωής η «αν.α.σ.α.» εκπροσωπείται με τον Κωνσταντίνο Τζίκα ως τακτικό και τον Παντελή Σκαρλάτο ως αναπληρωματικό μέλος.

Από την παράταξη «Συνεργασία Τώρα» τακτικό μέλος της επιτροπής αναδείχθηκε ο Ανέστης Πολυχρονίδης και αναπληρωματικό ο Ηλίας Λαζαρίδης.

Από τον συνδυασμό «Δύναμη Δημιουργίας» στην επιτροπή συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο Ευάγγελος Κανταρτζής και ως αναπληρωματικό ο Χρήστος Συμεωνίδης.

Με απόφαση του δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής ορίζεται η αντιδήμαρχος Σοφία Δημητριάδου. Ως μέλη στις δύο επιτροπές ορίζονται ακόμη οι αντιδήμαρχοι Αριστείδης Λαζαρίδης και Νικόλαος Σαραμούρτσης.