Ιατροί από το εξωτερικό εκπαιδεύονται στα Ελληνικά Πειραματικά Χειρουργεία Οφθαλμολογίας του ΑΠΘ

Εκατοντάδες ιατροί από Βαλκανικές και άλλες χώρες αλλά και από όλη την Ελλάδα εκπαιδεύθηκαν μέχρι σήμερα σε συνθήκες προσομοίωσης στις νεώτερες οφθαλμολογικές επεμβάσεις, στα Πειραματικά Χειρουργεία Οφθαλμολογίας που πραγματοποιούνται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Η τελευταία εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Πέμπτη 29/8 έως και την Κυριακή 1/9/2019, στο Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, ενώ οι θέσεις του επόμενου προγράμματος του Δεκεμβρίου 2019 έχουν ήδη καλυφθεί από αιτήσεις από χώρες του εξωτερικού, γεγονός που δείχνει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του προγράμματος.

Επίσης, υπάρχει συμμετοχή και από Έλληνες που ειδικεύονται σε χώρες του εξωτερικού και έρχονται για τη χειρουργική τους άσκηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Τα Ελληνικά Πειραματικά Χειρουργεία Οφθαλμολογίας πραγματοποιούνται τέσσερις φορές τον χρόνο και έχουν ως στόχο τη χειρουργική προετοιμασία των ιατρών. Η προ-εκπαίδευση των οφθαλμιάτρων, προτού να εισέλθουν στο πραγματικό χειρουργείο, έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ένα απαραίτητο στάδιο προετοιμασίας των νέων ιατρών αλλά και εκείνων που θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε έναν χειρουργικό τομέα.