Την κατάργηση των δύο Κυριακών της ΔΕΘ ζητά ο ΕΣΘ και προτείνει στα μέλη του να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους ζητά ο ΕΣΘ

Αίτημα για κατάργηση των δύο Κυριακών κατά τις οποίες επιτρέπεται στην αγορά της Θεσσαλονίκης να είναι ανοιχτή στη διάρκεια της ΔΕΘ ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον ΕΣΘ, η κίνηση που παρατηρήθηκε στα καταστήματα τις συγκεκριμένες Κυριακές ήταν εξαιρετικά χαμηλή και ως εκ τούτου ζητά την κατάργηση του μέτρου.

Όλη η ανακοίνωση του ΕΣΘ έχει ως εξής:

«Mε βάση το Ν. 4177/2013, οι αποφάσεις των κατά τόπους Αντιπεριφερειαρχών περί ορισμού περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, δύναται να αναθεωρούνται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύουν για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Η εφαρμογή του παραπάνω Νόμου όσον αφορά την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για λειτουργία των καταστημάτων, του Δήμου Θεσσαλονίκης, τις δύο Κυριακές της ΔΕΘ, δεν βρήκε ποτέ την αναμενόμενη ανταπόκριση από πλευράς καταναλωτών, καθώς η κίνηση που παρατηρήθηκε στα καταστήματα τις συγκεκριμένες Κυριακές ήταν εξαιρετικά χαμηλή.

Για το λόγο αυτό, τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζήτησε, με έγγραφό του προς την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, να καταργηθούν οι συγκεκριμένες δύο Κυριακές της ΔΕΘ. Η απάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ότι η διαδικασία για την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης απαιτεί χρόνο και θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτημα, τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη του έτους 2019.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επανήλθε στο θέμα στις 28/8/2019, με έγγραφό του προς την Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα Β. Πατουλίδου και ζήτησε εκ νέου την κατάργησή τους, η οποία, εφ’όσον γίνει αποδεκτό το αίτημα του Ε.Σ.Θ., θα ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, με βάση τη νομοθεσία.

Επομένως η θέση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της πλειοψηφίας των μελών του είναι η κατάργηση της λειτουργίας των καταστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης τις δύο Κυριακών της ΔΕΘ.

Ως εκ τούτου, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει να μην ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές 8 & 15 Σεπτεμβρίου 2019».