ΕΛΑΣ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τους 1.500 ειδικούς φρουρούς- Δείτε τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) τα προσωρινά αποτελέσματα («των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις»), όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά) για την πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών. Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 προκήρυξης (σ.σ. η προθεσμία αυτή είναι 10ήμερη και ξεκινά από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων).

«Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε τον πίνακα των κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε εδώ τον πινάκα των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα πατώντας ΕΔΩ