Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων από 9 έως 20 Σεπτεμβρίου

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα, στις ακόλουθες θέσεις της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων, στο τμήμα από τη Σωζόπολη έως τα Νέα Μουδανιά:

Χιλιομετρική θέση 41+900
Χιλιομετρική θέση 43+000
χιλιομετρική θέση 48+100
Χιλιομετρική θέση 49+100
Χιλιομετρική θέση 50+100
Χιλιομετρική θέση 51+100
Χιλιομετρική θέση 54+600
Χιλιομετρική θέση 56+900
Χιλιομετρική θέση 58+200
Χιλιομετρική θέση 60+200
Χιλιομετρική θέση 60+300

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανίων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.