Α. Σαββάκης: 10 μέτρα και 6 πυλώνες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

ΑΡΘΡΟ
του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιου Σαββάκη στον ΠΟΛΙΤΗΣnews

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει υποστηρίξει εδώ και έναν χρόνο, ότι απαιτείται να υπάρξει ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη βιομηχανία στη χώρα μας, που, ουσιαστικά θα επανατοποθετήσει τη μεταποιητική δραστηριότητα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η πρόταση αυτή του Συνδέσμου μας σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένων μέτρων βιομηχανικής πολιτικής, αποτελούν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την έξοδο της παραγωγικής δραστηριότητας από την κρίση και την επανεκκίνησή της.

Για τον ΣΒΕ, η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για τη μεταποίηση, αφού καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, σημαντικό μέρος της αντιπαράθεσης των κομμάτων αναλώθηκε στα μέτρα βελτίωσης της οικονομίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Για τον λόγο αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία και αποστείλαμε επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων πριν τις εκλογές με τις 10 σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τη νέα κυβέρνηση άμεσα για την έμπρακτη ενίσχυση της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, επισημάναμε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προοπτικών που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, το ταχύτερο μάλιστα δυνατόν από τη νέα κυβέρνηση, που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και, εν τέλει, την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προτεραιότητα ζητήσαμε να δοθεί στον εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, εξ’ αιτίας του ύψους των, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, και ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια, ο ΣΒΕ προτείνει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν χρονίζοντα προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας.

Δέκα από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, είναι:
1. Μείωση μη μισθολογικού κόστους, και εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.
2. Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.
3. Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε 2 έτη, και περαιτέρω αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.
4. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση στο 50% της σημερινής τιμής, σε βάθος διετίας.
5. Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επιβαρύνσεων σε βάθος πενταετίας. (εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κλπ..
6. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.
7. Τροποποίηση των διατάξεων για τη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης. Εξορθολογισμός της χρήσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
8. Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών των επιχειρήσεων από 5 σε 15 έτη, και, απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων.
9. Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια, για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.
10. Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέρου ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.

Για τον ΣΒΕ, η Κυβέρνηση θα πρέπει να πράξει το αυτονόητο, που παραμένει ακόμη ζητούμενο, ενισχύοντας την παραγωγή ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Παροχή ρευστότητας, μείωση φορολογίας και κόστους ενέργειας, όπως επίσης και ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών για την περιφερειακή βιομηχανία, θα πρέπει ν΄ αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα από την νέα Κυβέρνηση.

Για τον ΣΒΒΕ η «επόμενη μέρα για την ανάπτυξη» θα πρέπει να στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
1. Στην ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική και πολιτική.
2. Σε Κυβερνητικές αποφάσεις που αίρουν στρεβλώσεις δεκαετιών και οδηγούν σε μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας, και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
3. Στην αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με αναπτυξιακά και μόνον κριτήρια.
4. Στην ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν να υποστηρίξουν με αξιώσεις την εξωστρέφεια του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, σε αγορές υψηλού εισοδήματος.
5. Στην επανεξέταση, και μάλιστα σε βάθος, του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση, για την ταχύτερη ανάταξη της οικονομίας και τη αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τύπου «εμπάργκο από τη Ρωσία», και,
6. Στην ολοκλήρωση των πάσης φύσεως υποδομών (υλικών και άυλων) που σχετίζονται ευθέως, και διευκολύνουν σαφώς, τη λειτουργία της παραγωγικής βάσης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Τέλος, και σε ότι αφορά τη ΔΕΘ-Helexpo, πέραν του συμβολισμού που έχει για την πόλη ως ένας θεσμός που μετρά περισσότερα από 90 χρόνια ζωής, αποτελεί τον βασικό, αν όχι τον μοναδικό, οικονομικό πνεύμονα της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας με τις εκθεσιακές της δράσεις δεκάδες οικονομικούς κλάδους συμβάλλοντας επίσης, καθοριστικά στην ενίσχυση της αγοράς της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διαχρονικά υποστήριζε τη μετεγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου, για την ενίσχυση της εκθεσιακής δραστηριότητας στη χώρα μας. Προς τούτο κατά την περασμένη δεκαετία υπήρξαν πολλές κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίες, ως γνωστόν δεν υλοποιήθηκαν.

Δυστυχώς η εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας, δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέου Εκθεσιακού Κέντρου. Γι’ αυτό ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι το εκθεσιακό κέντρο θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, να ανακατασκευασθεί και να αναπλασθεί, με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ούτως ώστε να συνεχίσει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας να προσφέρει τις υπηρεσίες του και η Θεσσαλονίκη να παραμένει ενεργός «παίκτης» στην αγορά εκθέσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγια θέση του ΣΒΕ ότι η μετεξέλιξη της ΔΕΘ σε σημαντικό παράγοντα της εκθεσιακής αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα επιτευχθεί μόνο με τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.