ΕΚΘ: 24ωρη απεργία στις 2 Οκτωβρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:30πμ

Εικοσιτετράωρη απεργία για τις 2 Οκτωβρίου προκήρυξε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με απόφαση της Ολομέλειάς του αντιδρώντας στο νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που «είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ και των εργοδοτών» και κατατέθηκε στη Βουλή για διαβούλευση.

«Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να γίνουν παρακολουθητές των μονομερών παρεμβάσεων στον πυρήνα της συνδικαλιστικής δράσης και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΘ και καλεί τα σωματεία -μέλη του και όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα του νομού Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία στις 2 Οκτωβρίου και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το ΕΚΘ ζητά:
*Να αποκατασταθεί η δυνατότητα επέκτασης/ κήρυξης γενικά υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ

*Να παραμείνει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στη συρροή κλαδικών ή ομοιεπαγγελματικών με επιχειρησιακές ΣΣΕ.

*Να καταργηθεί η ικανότητα των ενώσεων προσώπων να συνάπτουν επιχειρησιακές ΣΣΕ.

*Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε, να εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται το διάστημα αυτό.

*Να αποκατασταθεί η μετενέργεια του συνόλου των όρων της σσε μετά την πάροδο του 6μήνου.

*Να αυστηροποιηθούν οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 21 του ν.1876/1990 και να προβλέπεται ότι εργοδότης ή εκπρόσωποι αυτού που παραβιάζουν όρους ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΥΑ τιμωρούνται εκτός από χρηματική ποινή και με ποινή φυλάκισης. Ακόμη, η ποινική προστασία να επεκτείνεται και σε περίπτωση παραβίασης ΚΥΑ που εκδίδονται σε περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η σύναψη σσε, λόγω έλλειψης εργοδοτικής οργανώσεις (άρθρο μόνο του Ν. 435/1968).

*Να καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά των διαιτητικών αποφάσεων, ενώπιων Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας.

*Να καταργηθεί η υποχρέωση αναφοράς στη διαιτητική απόφαση του περιεχομένου των κανονιστικών όρων άλλων συλλογικών συμβάσεων, που διατηρούνται σε ισχύ.

*Να καταργηθεί ο κατάλογος των επιπλέον στοιχείων που υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, όπως αυτά ορίστηκαν με το ν.4303/2014.

*Να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και στο χώρο των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που επλήγησαν βάναυσα με τα μνημονιακά νομοθετήματα των προηγούμενων ετών.

*Να διατηρηθεί το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία του Ο.ΜΕ.Δ.