Λούκα Κατσέλη από Βρυξέλλες: Ανάγκη να υπάρξει μια «Συμμαχία για τον άνθρωπο και τον πλανήτη»

Κάλεσμα για την ανάγκη δημιουργίας μιας συμμαχίας για τον άνθρωπο και τον πλανήτη απηύθυνε η Λούκα Κατσέλη από τις Βρυξέλλες, ως κεντρική ομιλήτρια στην ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής σε συζήτηση με εκπροσώπους εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνικών φορέων για τις προοπτικές της Ευρώπης και τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι αρχές της βιωσιμότητας δεν μπορούν να μείνουν στα λόγια. Πρέπει να μεταφραστούν σε εθνικές πολιτικές, σε βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και σε ολοκληρωμένα έργα που προάγουν την κυκλική οικονομία και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας. Προϋπόθεση για αυτό είναι η σύναψη συμμαχιών μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων και κοινωνικών φορέων για ένα σύγχρονο διάλογο που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και με ισορροπημένο τρόπο τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο όπου τα προβλήματα που συσσωρεύονται επιβάλλουν τολμηρές αποφάσεις και συλλογική δράση», είπε η κυρία Κατσέλη.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι κκ: Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Tuomas Saarenheimo, Υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, και Christian Ebeke, Αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.