Πιστοποιημένο Κέντρο Τραύματος Χεριού και Συγκολλήσεων το Ιατρικό Διαβαλκανικό

Επίσημο πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τραύματος Χεριού και Συγκολλήσεων αποτελεί το Τμήμα Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, μετά την απόκτηση της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης FESSH (Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού).

Η χορήγηση της Ευρωπαϊκής διαπίστευσης, πραγματοποιήθηκε μετά από αξιολόγηση του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια που έθεσε σε ισχύ η FESSH από την έναρξη του 2019, με κυριότερα τα εξής:

  • Η ύπαρξη εξειδικευμένων στη Χειρουργική χεριού και στη Μικροχειρουργική, Ορθοπαιδικών Χειρουργών, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια κλινική και χειρουργική εμπειρία στην αντιμετώπιση του τραύματος του χεριού και του άνω άκρου.
  • Ο αριθμός των επεμβάσεων που έχουν διενεργηθεί στο Νοσοκομείο και αφορούν όλο το φάσμα της χειρουργικής χεριού και άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένων πολλών επεμβάσεων συγκολλήσεων μετά από ακρωτηριασμούς.
  • Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών.
  • Η λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης

Η επιστημονική ομάδα του νοσοκομείου, στην οποία στηρίχθηκε η νέα μεγάλη διάκριση που απέσπασε το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τον καθηγητή Ορθοπαιδικής και πρωτοπόρο στη Χειρουργική Χεριού και Μικροχειρουργική κ. Αλέξανδρο Μπερή, την εξειδικευμένη Χειρουργό Χεριού / Μικροχειρουργό και κάτοχο του Ευρωπαϊκού διπλώματος Χειρουργικής χεριού κ. Ελλάδα Παπαδογεώργου και τον συνεργάτη τους Ορθοπαιδικό Χειρουργό κ. Νικόλαο Δανιηλίδη.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο έχει ήδη αντιμετωπιστεί με εξαιρετικά αποτελέσματα μεγάλος αριθμός περιστατικών με σοβαρούς τραυματισμούς χεριού και άνω άκρου που διακομίζονται από όλη την Ελλάδα. Η νέα επιστημονική αναγνώριση του έργου του Τμήματος, παρέχει και πιστοποιημένα τα εχέγγυα για  τη διενέργεια επεμβάσεων που γίνονται μόνο σε εξειδικευμένα Κέντρα Τραύματος και Συγκολλήσεων Χεριού στην Ευρώπη. ­