BLUE_BOOST: Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΘ στην 5η διακρατική επίσκεψη “Cross-Field Visit” στο Zadar της Κροατίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V – B “Αδριατική- Ιόνιο 2014 – 2020”.

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών – Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST υλοποιείται ένας κύκλος 7 διακρατικών – διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων του έργου, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου. Στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2019, το Επιμελητήριο της Κομητείας του Zadar, φιλοξένησε στην εν λόγω περιοχή της Κροατίας την 5η διακρατική– διατομεακή επίσκεψη του έργου, που ήταν εστιασμένη στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του θαλάσσιου – παράκτιου τουρισμού.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, εκπρόσωποι από έξι συμμετέχουσες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν θαλάσσιες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας τόνου της ιδιαίτερα εξωστρεφούς επιχείρησης “Kali Tuna”, που εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της στην Ιαπωνία και άλλες διεθνείς αγορές. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο θαλάσσιο πάρκο του Κόλπου Telascica, στη νήσο Dugi Otok, όπου τους έγινε παρουσίαση από τον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, η οποία αποτελεί ένα διεθνή πόλο έλξης για την Κροατία και το Zadar.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν καταρχήν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την αλυκή “Solana Nin”, που χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτα φυσικό τρόπο παραγωγής αλατιού και μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προώθηση των προϊόντων της, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επίσκεψη τουριστών στο χώρο της αλυκής. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε υπερσύγχρονη μονάδα μεταποίησης και συσκευασίας ψαριών της μεγαλύτερης επιχείρησης υδατοκαλλιεργειών της Κροατίας, “Cromaris”, όπου παράγονται τα τελευταία χρόνια καινοτόμα προϊόντα που έχουν επιτρέψει στην επιχείρηση να αυξήσει σημαντικά την προστιθέμενη αξία της παραγωγής της. Τέλος, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μία πρωτοποριακή εικονική ξενάγηση στο Zadar, που παρέχει σε επισκέπτες της πόλης το τουριστικό πρακτορείο “Magic Croatia” με την αξιοποίηση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Το ΕΒΕΘ συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με πενταμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους ερευνητικών φορέων κι επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου κι έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα.

Χάρη στη συμμετοχή τους στη διακρατική επίσκεψη, οι εκπρόσωποι ΜΜΕ κι ερευνητικών φορέων της περιοχής μας, καθώς επίσης τα λοιπά μέλη της αντιπροσωπείας του ΕΒΕΘ, είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να γνωρίσουν από κοντά επιτυχημένες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί από επιχειρήσεις και φορείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή του Zadar, αλλά και να δικτυωθούν με αντίστοιχους φορείς κι επιχειρήσεις των άλλων περιοχών  που συμμετέχουν στο BLUE_BOOST, αποκτώντας έτσι νέες δυνατότητες και προοπτικές διακρατικής συνεργασίας.