ΕΥΑΘ ΑΕ: Εργασιακή ειρήνη με νέα συλλογική σύμβαση εργασίας

Το πρώτο «στοίχημα» της νέας διοίκησης της ΕΥΑΘ, η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και ομαλότητας, κερδήθηκε σήμερα με την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) που καλύπτει τους εργαζόμενους για την επόμενη τριετία.

Με τη σύμβαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται (σε εφαρμογή του ν. 4354/2015) και η αναπλήρωση σε βάθος τετραετίας μεγάλου μέρους των περικοπών που είχαν υποστεί οι εργαζόμενοι της εταιρείας μετά το 2012.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή της ΣΣΕ διασφαλίζει εργασιακή ειρήνη, σύμπνοια και αγαστή συνεργασία του προσωπικού με τη διοίκηση για την επίτευξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών στόχων της εταιρείας, προς όφελος πάντα των εργαζομένων, των μετόχων και βεβαίως των Θεσσαλονικέων.

(Στη φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά): Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Νάρκισος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΥΑΘ (ΣΕΕΥΑΘ) Γιώργος Αρχοντόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος και ο γενικός γραμματέας του ΣΕΕΥΑΘ Δημήτρης Καρατζόγλου στα κεντρικά της εταιρείας)