Οικονομική στήριξη στους απολυμένους στην ΕΕ-27 σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  ενέκρινε αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη στήριξη των εργαζομένων που θα πληγούν σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση χρηματοδοτεί εργασιακές πολιτικές όπως o επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός, η παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας, η κατάρτιση, τα επιδόματα μετεγκατάστασης και η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι προτεινόμενες αλλαγές ορίζουν ότι απολύσεις οι οποίες μπορεί να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία θα εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα του Ταμείου.

Μέχρι τώρα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική στήριξη από το Ταμείο για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους που έχαναν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης ή κάποιας οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τις αλλαγές που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο, μελλοντικοί απολυμένοι και αυτοαπασχολούμενοι που δεν θα έχουν πια κύκλο εργασιών ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων στα επιχειρηματικά μοντέλα, την ανάπτυξη και την απασχόληση που θα προκαλέσει μια πιθανή αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, θα εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα του EGF.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 516 ψήφους υπέρ, 23 κατά και 17 αποχές.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα από αυτήν κατά την οποία θα πάψουν να ισχύουν οι Συνθήκες της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μόνο σε περίπτωση αποχώρησής του χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.

Η εισηγήτρια Vilija Blinkevičiūtė (Σοσιαλιστές, Λιθουανία) δήλωσε: «Το EGF λειτουργεί από το 2007 και έχει βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους που έχουν απολυθεί να ξαναβρούν δουλειά. Αυτό το ταμείο συνοχής λειτουργεί πραγματικά καλά. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να προετοιμαστούμε απέναντι στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί μας ίσως υποστούν σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία».

Όπως, επίσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα,  τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μετά την έγκρισή τους, η ΕΕ καταβάλλει 60% των απαραίτητων πόρων και τα κράτη μέλη 40%.

Μέχρι το 2007, 70.000 εργαζόμενοι έχουν επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση του εν λόγω Ταμείου.