ΠΕ Σερρών: Εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο Σέρρες-Ανω Βροντού

Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Π.Ε Σερρών για την τριετία 2017-2019» έγιναν εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο Σέρρες-Άνω Βροντού.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ε Σερρών, αποκαταστάθηκαν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, αφαιρέθηκαν οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, έγινε συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους τάφρους απορροής των ομβρίων υδάτων και καθαρισμός τους όπου απαιτούνταν. Ο καθαρισμός των τάφρων απορροής θα συνεχισθεί και τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στα τμήματα που έχουν ασφαλτοστρωθεί θα γίνει διαγράμμιση και θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης κατά μήκους του άξονα σε συγκεκριμένα σημεία.