Εργασίες συντήρησης στις οδούς Θεσ/νίκης-Πολυγύρου και Αγ. Βασιλείου- Χορτιάτη από την Τρίτη 29/10

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην 16η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού του ερείσματος (κοπή χόρτων-αποψίλωση δέντρων) της 16ης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της ανωτέρω εθνικής οδού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες με ώρα έναρξης στις 7:00 π.μ.

Επίσης, εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην 20ή Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης (Αγίου Βασιλείου-Ισόπεδος Κόμβος Επαρχιακής Οδού 2 προς Χορτιάτη) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, με αποκλεισμό λωρίδας κυκλοφορίας με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο ρευμάτων από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα στα αμφίδρομα τμήματα της επαρχιακής οδού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί της 20ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επ. Οδού 2 προς Χορτιάτη) και συγκεκριμένα, 1.000 μ. μετά τη διασταύρωση της 2ης Επαρχιακής οδού προς Χορτιάτη με την 20η Επαρχιακή Οδό (Αγίου Βασιλείου) και για μήκος 600 μ. περίπου.

Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης αφορούν κυρίως στην αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, ο οποίος παρουσιάζει έντονες καθιζήσεις και ρηγματώσεις σε όλο το πλάτος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, με ώρα έναρξης στις 7:00 π.μ.