Αναρτήθηκαν στο Taxis τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020

Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 τα οποία παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2019 και θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τα σημειώματα με τα τέλη κυκλοφορίας από το TAXISnet. Πρώτα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr), να κάνουν «κλικ» στις Υπηρεσίες προς Πολίτες, στη συνέχεια να επιλέξουν την κατηγορία «οχήματα». Ακολούθως θα πρέπει να «πατήσουν» την ηλεκτρονική εφαρμογή των τελών κυκλοφορίας με ή χωρίς (σσ. σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος) κωδικούς taxisnet. Στη συνέχεια θα  επιλέξουν «Αναζήτηση» και τέλος «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση».