Τεχνική Ολυμπιακή: Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για πώληση του Πόρτο Καρράς στον Ιβάν Σαββίδη

Σε διαπραγματεύσεις με την Belterra Investments, εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, για την πώληση των μετοχών του Πόρτο Καρράς βρίσκεται η Τεχνική Ολυμπιακή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ΄της εισηγμένης «σε συνέχεια της από 29.10.2019 ανακοίνωσης, η Εταιρεία με την επωνυμία ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ”Τ.Ο. International Holding Ltd” και της εταιρείας με την επωνυμία ”BELTERRA INVESTMENTS Ltd” καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας ”ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν στην ”ΤΟ International Holding Ltd”. Αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της ”ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα. Η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης τελεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (διαμόρφωση των τελικών όρων, έγκριση των αρμόδιων αρχών κ.λπ.). Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».

Ακολούθησε στη συνέχεια και δεύτερη ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής όπου αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των από 27.9.2019 και 29.10.2019 ανακοινώσεων, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ”ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της Εταιρείας και το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την απόκτηση των μετοχών της ”ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”, αποφάσισε την ανάκληση της από 27.9.2019 αποφάσεώς του με την οποία είχε αποφασισθεί η έναρξη διαδικασιών κοινής διάσπασης της εταιρείας ”ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”. Σύμφωνα με την νέα από 13.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ”ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”, αποφασίσθηκε η έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης της Εταιρείας ”ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».