ΕΒΕΘ: Σεμινάριο για τις βασικές αρχές του management στον Β’ Κλάδο του Προγράμματος Επιμόρφωσης

Ο Β΄ Κλάδος του Προγράμματος Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων του Ν. Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει για 21η χρονιά το ΕΒΕΘ, θα πραγματοποιηθεί στις 2-16 Δεκεμβρίου 2019. Ο συγκεκριμένος Κλάδος έχει τίτλο: «Βασικές αρχές management σε περιβάλλον αλλαγών» και διάρκεια 20 ακαδημαϊκών ωρών. Εντάσσεται στον κύκλο έξι θεματικών Κλάδων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι απαρτίζουν το συνολικό πρόγραμμα, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από τις επιχειρήσεις.

Οι παραδόσεις του Β΄ Κλάδου θα γίνουν από τον Δρ. Κ. Γεωργάκα, Σύμβουλο επιχειρήσεων, τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 18:00-21:15, στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΕΒΕΘ, στην οδό Τσιμισκή 29. Η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί σε απόκτηση αντίστοιχου Πιστοποιητικού Κατάρτισης (μέγιστος αριθμός ωρών απουσίας: 4).

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 120 ευρώ για τα ενεργά μέλη του ΕΒΕΘ, που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους και 150 ευρώ για τα μη ενεργά μέλη και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Σημειώνεται ότι το Σεμινάριο μπορεί να ενταχθεί, με μέριμνα της επιχείρησης, στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τη δήλωση συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr) ή να πατήσουν ΕΔΩ.

Οι επόμενοι Κλάδοι του 21ου Προγράμματος Επιμόρφωσης του ΕΒΕΘ είναι:
Κλάδος Γ. – Τεχνική διαπραγματεύσεων (13-22 Ιανουαρίου 2020)
Κλάδος Δ. – Πρώτοι στις πωλήσεις (27 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου 2020)
Κλάδος Ε. – Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινων πόρων (12-26 Φεβρουαρίου 2020) &
Κλάδος ΣΤ – Ο μετασχηματισμός της οικογενειακής επιχείρησης με ή χωρίς διαδοχή από την επόμενη γενιά (16-30 Μαρτίου 2020).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημ. Σχέσεων, Τύπου & Εκδόσεων, τηλ. 2310 370-132.