Θεσ/νίκη: Διεθνής συνάντηση με θέμα την πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών σε start ups

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) με την υποστήριξη του ΑΠΘ διοργανώνει, στη Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Συνάντηση EGE-POWERful Placements in Startups. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου) και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ POWER, στο οποίο συμμετέχουν πέντε Πανεπιστήμια και τέσσερις Θερμοκοιτίδες από Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Πολωνία και Φινλανδία σε στενή συνεργασία με περισσότερους από 50 ακόμη εταίρους.

Το POWER στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου, πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος πρακτικής άσκησης που επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοποθέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με υψηλά προσόντα σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε Startups με τη βοήθεια μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης τοποθετήσεων.

Στόχοι της συνάντησης είναι:

-Να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς -Θερμοκοιτίδες, Startups και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα- σχετικά με τις δυνατότητες και ευκαιρίες τοποθέτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε Startups.
-Να παρουσιάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης τοποθετήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε Startups που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του POWER.
-Να αποτελέσει το βήμα για επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος τοποθετήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://www.power-placements.eu/events-1/ege-powerful-placements-in-startups