Θεσ/νίκη: Ημερίδα για την κυκλική οικονομία και την εφαρμογή της στις επιχειρήσεις -Είσοδος ελεύθερη

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προσκαλεί επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του
δημοσίου τομέα, ερευνητικά/ακαδημαϊκά κέντρα, σε ενημερωτική ημερίδα – σεμινάριο
που αφορά στην εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις της
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 με 21:00,
στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, (Αίθουσα Amfitrion I).

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν είναι: η εφαρμογή της
μεθοδολογίας Eco – Canvas για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, η ακαδημαϊκή προσέγγιση για την προώθηση των αρχών της Κυκλικής
Οικονομίας και πως αυτή συνδυάζεται με την πράσινη επιχειρηματικότητα, οι πολιτικές
ενθάρρυνσης εισαγωγής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις της
Κεντρικής Μακεδονίας, και τέλος η παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής
Οικονομίας.

Η ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMBRACE» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, και
αφορά σε δράσεις διάδοσης της εφαρμογής της «Κυκλικής Οικονομίας» σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα – σεμινάριο, τους ομιλητές αλλά και την
δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σοφία Πελαγίδου,

Τηλ. 2310 539817, εσωτ.205, email: meletes@sbe.org.gr.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Παρατίθεται το πρόγραμμα της ημερίδας

Makedonia Palace Hotel, αίθουσα «AMFITRION I» Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη
18:00 –18:30 Προσέλευση – εγγραφές
18:30 – 18:35 Χαιρετισμός
Δρ. Χρ. Ε. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ
18:35 – 18:50 «Αγκαλιάζοντας» την Κυκλική Οικονομία»: το έργο “EMBRACE”
Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και
Μελετών ΣΒΕ
18:50 – 19:05 «Μεθοδολογία Eco – Canvas για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Νατάσα Κουφάκη, Σύμβουλος του έργου EMBRACE, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
19:05- 19:20 «Κυκλική Οικονομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα: η νέα
αναπτυξιακή προοπτική»
Καθ. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
19:20 – 19:35 «Πολιτικές ενθάρρυνσης εισαγωγής των αρχών της Κυκλικής
Οικονομίας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας»
Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Αν. Προϊστάμενος, Αυτοτελής Δ/νση
Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
19:35 – 19:50 «Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας»
Δρ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Υπεύθυνος Παραγωγής, BIOSOLIDS AE
19:50- 21:00 Συζήτηση και Συμπεράσματα