ΣΒΕ: Ημερίδα (2/12) για τα προγράμματα που χρηματοδοτούν δράσεις της Κυκλικής Οικονομίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προσκαλεί επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα, ερευνητικά/ακαδημαϊκά κέντρα, σε ενημερωτική ημερίδα – σεμινάριο παρουσίασης των χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας.

Η ημερίδα – σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 με 21:00, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, (Αίθ. AlexandrosI).

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν είναι:
• οι άμεσες ενισχύσεις επιχορήγησης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, και,

• Κυκλική οικονομία, ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Εθνικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMBRACE» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, και το οποίο αφορά σε δράσεις διάδοσης της εφαρμογής της «Κυκλικής Οικονομίας» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, τους ομιλητές αλλά και την δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σοφία Πελαγίδου, Τηλ. 2310 539817, εσωτ.205, email: meletes@sbe.org.gr.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Παρατίθεται το πρόγραμμα της ημερίδας:

18:00 –18:30 Προσέλευση – εγγραφές

Embrace

18:30 – 18:35 Χαιρετισμός
Δρ. Χρ. Ε. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ
18:35 – 19:00 «Αγκαλιάζοντας» την Κυκλική Οικονομία»: το έργο “EMBRACE”
Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ
19:00 – 19:30 «Άμεσες ενισχύσεις επιχορήγησης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ
Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης, ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ
19:30 – 20:00 «Κυκλική οικονομία, ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Εθνικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις»
Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Μέλος Διοίκησης του «Πράσινου Ταμείου» με αρμοδιότητα τη Βόρεια Ελλάδα. Συντονιστής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Λίμνης Κορώνειας
20:00- 21:00 Συζήτηση και Συμπεράσματα
Συντονιστής: Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης, ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ