Στην αγορά λογισμικού μέσω του διαδικτύου στρέφονται οι επιχειρήσεις!

Στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού μέσω του Διαδικτύου φαίνεται ότι στρέφονται οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες προβαίνουν σε αγορές επιχειρησιακού λογισμικού δείχνει να περνάει πλέον και αυτός από την ψηφιακή οδό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο newsletter του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας), σύμφωνα με νέα έρευνα της Futurum Research η οποία διενεργήθηκε με την υποστήριξη της SAP, περισσότερο από το 80% των οργανισμών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προβαίνει σε αγορές επιχειρησιακού λογισμικού. Η B2B αγορά βρίσκεται σε σημείο καμπής, καθώς οι εταιρείες απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αγοραστικές τους συνήθειες αναζητώντας ταχύτητα, διαφάνεια και απλότητα στα ψηφιακά κανάλια.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος περίπου 1.000 υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο του B2B, εκπροσωπώντας εταιρείες όλων των μεγεθών από 11 βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Μεταξύ άλλων η έρευνα διαπιστώνει ότι σχεδόν το ήμισυ (49%) των ερωτηθέντων αναφέρει ως σημαντικότερο κίνητρο για τη μεταστροφή στην ψηφιακή αγορά τη μετακίνηση στο cloud. Η αλλαγή που παρατηρείται στην αγοραστική συμπεριφορά καθοδηγείται επίσης από την ανάγκη ενίσχυσης των ενεργειών που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, με το 48% να υποδεικνύει τη σημασία της μετάβασης στις online αγορές.

Στο μεταξύ, η μείωση του κόστους και η λειτουργική αποτελεσματικότητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο: πάνω από το 43% και το 36% των στελεχών, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στους συγκεκριμένους παράγοντες ως βασικά κίνητρα για τη μετακίνηση στις online αγορές.

Διαφάνεια και ελευθερία
Την ίδια στιγμή, οι πελάτες επιθυμούν περισσότερη διαφάνεια και ελευθερία κατά τη διαδικασία αγοράς. Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θεωρεί τις δοκιμές προϊόντων ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αγοράς από το Διαδίκτυο.

Επίσης, το 85% των επιχειρήσεων αξιολόγησε την one-on-one online παρουσίαση και video παρουσίαση (demo) προϊόντων ως πολύ σημαντικό κριτήριο όταν αγοράζει ψηφιακά λύσεις λογισμικού για επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, τέσσερις στις πέντε εταιρείες δηλώνουν ότι η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων (proofs of concept), επί πληρωμή, είναι σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνουν για διαδικτυακές αγορές.

Ταχύτητα και ευκολία

Άλλη μια διαπίστωση της έρευνας είναι ότι οι πελάτες B2B κινητοποιούνται από την ευκολία των B2C αγορών. Τα δυο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η αποδοτικότητα από πλευράς χρόνου και πόρων αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για να πραγματοποιούν αγορές online. Το 45% περίπου αναφέρεται στην ευκολία ως έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις. Επιπλέον, το 43% σημείωσε πως η ταχύτητα λειτουργίας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις του ενώ το 37% περίπου ανέφερε την απλότητα και τη μη πολυπλοκότητα ως κορυφαία κίνητρα.