ΕΒΕΘ: Αύξηση κατά 20% των θεωρήσεων για εξαγωγές μεταξύ των ετών 2017 και 2019

Σημαντική αύξηση στην έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και στη θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων καταγράφει το Τμήμα Εξαγωγών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοσημείωτη άνοδο στις προσπάθειες ανάπτυξης εξωστρέφειας από τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία του ΕΒΕΘ, το αρμόδιο Τμήμα Εξαγωγών εξέδωσε στο εντεκάμηνο του 2019, 9.627 πιστοποιητικά καταγωγής και εξαγωγικά έγγραφα, έναντι 8.741 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018 και 8.017 το 2017.

Ουσιαστικά προκύπτει μία αύξηση των θεωρήσεων για εξαγωγές της τάξης του 20% μεταξύ των ετών 2017 και 2019, στοιχείο που αντικατοπτρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ανάληψη πρωτοβουλιών στο πεδίο των εξαγωγών.

Σημειώνεται ότι το ημερολογιακό έτος 2017 έκλεισε συνολικά με 8.870 πρωτόκολλα πιστοποιητικών καταγωγής και θεωρήσεων εξαγωγικών εγγράφων, ενώ το 2018 εκδόθηκαν συνολικά 9.569 πρωτόκολλα, αριθμός που ήδη έχει ξεπεραστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2019.

Το ΕΒΕΘ και το Τμήμα Εξαγωγών ανταποκρίνεται στην διευρυμένη αυτή ζήτηση, καθώς αναβαθμίζει τακτικά το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει στους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς, τηρώντας τους κανόνες που ορίζουν οι εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσφατα αγόρασε και χρησιμοποιεί τον αναθεωρημένο οδηγό του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Certificate of origin – Guidelines 2019) με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν κρούσματα παραβάσεων των όρων και των αρχών του διεθνούς εμπορίου και έτσι να προσδίδεται φερεγγυότητα στα έγγραφα που απευθύνονται στους ανά τον κόσμο πελάτες των εξαγωγικών επιχειρήσεων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα δώσει τη δυνατότητα για δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού κλίματος. Η άνοδος στην έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και εξαγωγικών εγγράφων, σε σχέση με πέρσι, μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά μας επιφορτίζει και με επιπλέον ευθύνη για να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη μας», επισήμανε σχετικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Γιάννης Μασούτης (φωτογραφία).