Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, της προθεσμίας
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr), για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών
δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Επίσης, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων
οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ) και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των
ως άνω οφειλών.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας, που κανονικά εξέπνεε στις 31
Δεκεμβρίου 2019, ελήφθη από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ µε στόχο οι δανειολήπτες και
οι δικαιούχοι εργατικής κατοικίας να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις
αποπληρωμής των οφειλών τους, βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων
52246/3173/26.01.2018 και 13097/661/13.04.17.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο portal του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, στο πεδίο
«Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν τη «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια
κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και τη «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας
στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ» ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες (στον
«Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».