Έρχεται νέος «Τειρεσίας» για όλους- Θα καταγράφει όλα τα χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων!

Τη δημιουργία ενός φορέα που θα αποτελέσει έναν νέο «Τειρεσία» εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μάλιστα όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», ο νέος φορέας αναμένεται -σε συνεργασία και με τις τράπεζες- να υλοποιηθεί εντός του 2020.

Πρόκειται για μια «Τράπεζα Στοιχείων Οφειλετών», η οποία θα συνδυάζει τα οικονομικά στοιχεία που σήμερα φιλοξενεί ο Τειρεσίας μαζί με άλλα που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε αυτή την «Τράπεζα» θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές των πολιτών σε τράπεζες, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ενώ θα καταγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούν τους λογαριασμούς τους σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, ενέργειας κλπ).

Θα είναι ουσιαστικά μια Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Bureau), η οποία θα συνθέτει το προφίλ του κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά τους σε ό,τι αφορά τις αποπληρωμές των χρεών τους και στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, κάθε στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους το Ελληνικό Δημόσιο, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων θα βαθμολογείται και θα είναι στη διάθεση τραπεζών, ΔΕΚΟ και άλλων ιδιωτικών εταιρειών που πρόκειται να συνδιαλλαγούν μαζί τους.