ΕΒΕΘ: Σε πλήρη εξέλιξη τα σχέδια που πήραν Κουπόνι Καινοτομίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα καινοτομικά σχέδια που έχουν λάβει από το ΕΒΕΘ Κουπόνι Καινοτομίας ύψους 10.000€, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION), όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους με αυτές Παρόχους Τεχνογνωσίας (φορείς Έρευνας & Καινοτομίας).

Πιο συγκεκριμένα, τις εν λόγω επισκέψεις πραγματοποίησε αντιπροσωπεία στελεχών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξετάσει την πρόοδο των 5 καινοτομικών σχεδίων Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) της Γαλάζιας Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, των οποίων τα καινοτομικά σχέδια έχουν εγκριθεί για τη λήψη των παραπάνω Κουπονιών.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα εγκεκριμένα σχέδια υλοποιούνται βάσει των όσων προβλέπονταν στις αιτήσεις τους, ενώ επιπλέον αναμένεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Τα εν λόγω καινοτομικά σχέδια επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, στο πλαίσιο της διακρατικής Πιλοτικής Δράσης του έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου.

Ο σκοπός της Πιλοτικής Δράσης του BLUE_BOOST είναι να βοηθήσει τις ΠΜΜΕ & Start-Up να υλοποιήσουν καινοτόμα έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/ δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών marketing, σε όλες τις φάσεις του κύκλου καινοτομίας, σε επίπεδο τεχνολογικό, οργανωσιακό και marketing. Οι ωφελούμενες ΠΜΜΕ & Start-Up έχουν τη δυνατότητα, μέσω των Κουπονιών Καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που τους μεταφέρουν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, creative hubs κλπ).

Ποια σχέδια επιλέχθηκαν

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι κλάδοι της Γαλάζιας Ανάπτυξης που επιλέχθηκαν από το ΕΒΕΘ για την Πιλοτική Δράση ήταν η αλιεία, η επεξεργασία – εμπορία αλιευμάτων και οι υδατοκαλλιέργειες. Τα 5 εγκεκριμένα σχέδια, που επιλέχθηκαν για τη λήψη Κουπονιών Καινοτομίας μεταξύ 11 συνολικά, ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, προτάσεων είναι τα εξής:

1) MultiSpirulina – Multitrophic Aquaculture as Innovative Tool in a Spirulina farm (Πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια ως καινοτομικό εργαλείο σε μια μονάδα καλλιέργειας σπιρουλίνας) με ωφελούμενη επιχείρηση την ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ (καλλιέργεια Σπιρουλίνας, Νιγρίτα Σερρών) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων καλλιέργειας γαρίδας στις δεξαμενές όπου παράγεται η σπιρουλίνα, κατά την χειμερινή περίοδο, όταν οι εν λόγω δεξαμενές δε χρησιμοποιούνται.

2) COATFISH – Use of antifouling coating in netting traps for the coastal fisheries (Χρήση αντιεπιβιωτικής επικάλυψης σε δίχτυα-παγίδες για την παράκτια αλιεία), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. (κατασκευή διχτυών, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή στο θαλάσσιο περιβάλλον, διχτυών-παγίδων για την παράκτια αλιεία, με τη χρήση επικάλυψης που περιορίζει τη συσσώρευση βιομάζας στο δίχτυ, δοκιμάζοντας τόσο συμβατικές, όσο και εναλλακτικές (οικολογικές) ουσίες.

3) DREAM – Development of an artificial REproduction method for seA cucuMbers (Ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής για ολοθούρια), με ωφελούμενη επιχείρηση την NORTH AEGEAN SEAFOOD (καλλιέργεια κι επεξεργασία μαλακίων – θαλάσσιων ασπονδύλων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας επίσης το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων, με σκοπό την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου γενετικού υλικού, έτσι ώστε η ωφελούμενη επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει την πρώτη μονάδα καλλιέργειας ολοθουρίων στην Ελλάδα.

4) INTERACT – usIng an oNline moniToring systEm to contRol mussels’ sAfety CondiTions (Χρησιμοποιώντας ένα on-line σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο των συνθηκών ασφαλείας των μυδιών), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΚΟΝΙΑΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ – «Μύδια ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Επεξεργασία και Εμπορία Μυδιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Βιολόγο – Εμπειρογνώμονα Υδατοκαλλιεργειών, Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός on-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων σημείων των λειτουργιών της επιχείρησης.

5) AROMA-2-FISH – Aromatic waters based brine to preserve nutritionally high valued fish fillets (Άλμη βασισμένη σε ροδόνερα για τη διατήρηση φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας), με υποβάλλοντα την εταιρεία ΑΥΓΗΤΑ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Τhinkgreen Natural Goods (Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ανάλυσης Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η παραγωγή κονσερβοποιημένων φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία θα διατηρούνται μέσα σε διαφορετικά είδη άλμης βασισμένης σε ροδόνερα, που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου, αξιοποιώντας ελληνικά αρωματικά φυτά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Η υλοποίηση των παραπάνω καινοτομικών σχεδίων ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020.