ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: Ενημέρωση για τα κουπόνια καινοτομίας στο ΕΒΕΘ

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’- Χρήσιμες οδηγίες για την ορθή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ)- ΕΦΕΠΑΕ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Βιοτεχνικό-ΒΕΘ, Εμποροβιομηχανικό-ΕΒΕΘ και Επαγγελματικό Επιμελητήριο-ΕΕΘ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6.30μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 3ος όροφος) στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η ενημέρωση για τη Δράση θα γίνει από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης τoυ Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ ενώ θα υπάρχουν παρεμβάσεις από τους Φορείς Καινοτομίας ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ.

Επισημαίνεται ότι, σκοπός της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας με απώτερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.000.000,00€ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000,00€ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 10.000,00€. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για Αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis)

Η υποβολή των αιτήσεων και για τις Δράση ξεκίνησε στις 17/12/2019 ενώ η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28/2/2020.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ/ΚΜ).

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η αίθουσα της εκδήλωσης είναι προσβάσιμη στα ΑμεΑ (Πληροφορίες για ΑμεΑ:2310-480.000).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.