ΕΣΘ: Συντονιστής εταίρος σε έργο για την εμπορία γεωργικών προϊόντων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο έργο με τίτλο “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (AgriTradeNet), με αριθμό BSB 383 το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020, με προτεραιότητα 1.2 “Αύξηση των διασυνοριακών συνδέσεων για το εμπόριο και τον εκσυγχρονισμό στους γεωργικούς και συναφείς τομείς της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας”.

Στο ίδιο έργο, του οποίου ηγείται ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν φορείς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Τουρκία και την Ουκρανία.

Στόχος του AgriTradeNet είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των τοπικών παραγωγών των χωρών που συμμετέχουν σ’αυτό, οι δυνατότητές τους για γεωγραφική πιστοποίηση και αναγνώριση, η δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η διακρατική εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ3 του παραπάνω έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκθεση στην Οδησσό της Ουκρανίας, στις 16 Μαΐου 2020, στην οποία θα συμμετέχουν 10 άτομα παραγωγοί παρθένου ελαιόλαδου Χαλκιδικής και συναφών ειδών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει αναρτήσει σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του http://www.tradesupport.gr/, τόσο για τους Παραγωγούς, όσο και για τη διοργάνωση του ταξιδιού, για της ανάγκες της παραπάνω έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310547887, 2310538790, email: empsylth@otenet.gr.