ΑΚΡΟΑΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά,
διοργανώνει ακρόαση ηθοποιών,   για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Από το
Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας τη
Θεατρική Πράξη της Αρχαίας Τραγωδίας».

Η ακρόαση αφορά μια πρωινή παράσταση  η
οποία θα πραγματοποιηθεί  το τρίμηνο
Οκτώβριος , Νοέμβριος , Δεκέμβριος.

Οι ενδιαφερόμενοι   ηθοποιοί –  άντρες
και γυναίκες –  πρέπει να είναι
απόφοιτοι δραματικών σχολών με άριστες
μουσικές γνώσεις (μουσικό όργανο  –
ανάγνωση παρτιτούρας –  τραγούδι )  και
ηλικίας έως  30 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο info@dithepi.gr έως
την Τετάρτη 20 Μαΐου.

( Οι  ηθοποιοί που  θα επιλεγούν, θα
ειδοποιηθούν με email . Θα ακολουθήσει
ακρόαση  με συγκεκριμένα ραντεβού).